GroenLinks Zeist wil dat knalkanon stopt

GroenLinks Zeist wil dat knalkanon stopt

GroenLinks Zeist vindt dat de gemeente Zeist de afgegeven ontheffing voor het gebruik van een ‘knalkanon’ moet intrekken. Met het knalkanon probeert een fruitteler aan de Tolakkerlaan vogels te verjagen, maar de knallen zijn zo hard (ruim 100 decibel) en zo vaak (van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds zes maal per uur) dat direct omwonenden daar zeer veel last van hebben. GroenLinks vindt dat de winst voor de fruitteler (becijferd op ongeveer 3000 euro per jaar ten opzichte van een miljoenenomzet) niet voldoende opweegt tegen het verstoorde woongenot van de omwonenden. Ook vindt GroenLinks het zorgelijk dat het tuinbouwbedrijf dicht bij een belangrijke ecologische verbindingszone ligt, waardoor ook de faunatrek mogelijk door het knalkanon wordt verstoord.
Om die reden heeft GroenLinks Zeist schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

GroenLinks: Olifant is geen zwembadvermaak

GroenLinks: Olifant is geen zwembadvermaak

GroenLinks Zeist heeft vernomen dat er een bekende olifant (B.O.) ingezet gaat worden ter extra vermaak van kinderen die het gemeentelijke zwembad Dijnselburg bezoeken. GroenLinks tekent daar bezwaar tegen aan.
Het landelijke GL standpunt m.b.t. (wilde) dieren in een circus of als publiciteitsstunt luidt "dat dieren te vaak worden gebruikt als gebruiksvoorwerp of productiemiddel".

GroenLinks stelt vragen over flink beschadigd wegdek Schaerweijdelaan

GroenLinks stelt vragen over flink beschadigd wegdek Schaerweijdelaan

In maart zijn de laatste woningen aan de Schaerweijdelaan betrokken die deel uitmaken van het project "De Hof van Zeist". Deze woningen moesten natuurlijk ook aangesloten worden op de riolering.
Daarvoor is het asfalt van de Schaerweijdelaan opengebroken op 27 plaatsen. Na de aanleg van de riolering zijn de gaten weer gedicht. Maar op een dusdanig slechte wijze dat er nu, met name in de fietsstrook, 27 "verkeersdrempels" ontstaan zijn. Reden voor de fractie van GroenLinks om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Onderstaand vindt u de vragen die op 2 juli door GroenLinks gesteld zijn, vergezeld van een drietal foto's. Eén plaatje zegt immers vaak meer dan 1000 woorden...

GroenLinks: Scooters erg vervuilend

GroenLinks: Scooters erg vervuilend

Scooters vervuilen meer dan eerst werd gedacht. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft daarom vragen gesteld aan het College van Zeist over de vervuilende uitstoot van scooters met een tweetaktmotor. Uit Zwitsers onderzoek bleek deze week dat een tweetaktscooter al snel 20 keer vervuilender is dan een bestelbusje. De scooters leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan de vervuiling in Zeist. Ook brengt het risico’s mee voor de gezondheid, met name voor fietsers die achter een scooter staan te wachten bij een stoplicht.

SOS lucht: zo vies is het dus vlak naast het Herman Jordanlyceum

SOS lucht: zo vies is het dus vlak naast het Herman Jordanlyceum

Op 12 mei werd in Zeist de actie SOS Lucht gehouden door GroenLinks. Ondersteund door een aantal enthousiaste leden brachten raadslid Ronald Camstra en Europees kandidaat Guliz Tomruk door middel van "clean graffiti" teksten aan op de drie meest vervuilde plekken van Zeist. Dus door schoon te maken in de laag roet en fijnstof. De bijgaande beelden zijn gemaakt vlak naast het Herman Jordanlyceum op het viaduct over de A28 en maken duidelijk wat er hier allemaal de lucht in gaat.

Reactie GroenLinks op het coalitieakkoord 'Samen kansen pakken'

Reactie GroenLinks op het coalitieakkoord 'Samen kansen pakken'

GroenLinks ziet vier zaken in het coalitieakkoord waar ze zich helemaal in kan vinden:

1. 3000 woningen zijn verduurzaamd in 2018

2. Stimuleren fietsgebruik, verbeteren fietspaden en goede fietsverbinding tussen Zeist en Austerlitz, Zeist ende Uithof

3. Verder en meer besluitvorming met behulp van Burgerparticipatie

4. Leegstandsbeleid, creatief gebruik van leegstand en kantoorpanden omvormen tot woningen

Er staan echt ook vier zaken in waar wij het niet mee eens zijn:

1. Van alle plaatsen in de provincie Utrecht is Zeist financieel gezien al het braafste jongetje van de klas, een weerstandsratio van 1,2 is niet nodig. Om dit te halen zijn er extra bezuinigingen nodig, wat ten koste gaat van de kwaliteit en het niveau van voorzieningen.

2. Wij zijn voor financiële degelijkheid, en daarom vinden wij 10% verlaging van de OZB niet verstandig.

3. Verlagen of stoppen van toeslagen voor mensen in de minima om armoedeval te voorkomen. Op deze wijze komen mensen met een uitkering in permanente armoede terecht.

4. Een verplichte tegenprestatie van mensen met een uitkering

En GroenLinks mist minimaal vier zaken die er niet in staan:

1. Aanpak jeugdwerkeloosheid

2. Armoedebeleid, aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede

3. Een ambitie op duurzaamheid met betrekking tot milieu, afvalverwerking en groen.

4. Kunst en cultuur ambitie en visie

Joke Leenders onderscheiden met erepenning Gemeente Zeist

Joke Leenders onderscheiden met erepenning Gemeente Zeist

Op donderdag 8 mei werd afscheid genomen van twee wethouders van Zeist, waaronder Joke Leenders van GroenLinks. Bij deze gelegenheid werd zij onderscheiden met de erepenning van de gemeente Zeist. GroenLinks is trots op Joke en wat zij de afgelopen 12 jaar, waarvan 8 als wethouder, tot stand heeft gebracht. Dit werd onder andere verwoord in de toespraak van oud-fractievoorzitter Frank Dirkse. Onderstaand de volledige tekst van deze toespraak.

SOS lucht: 12 mei actiedag voor schone lucht

SOS lucht: 12 mei actiedag voor schone lucht

SOS lucht: in de buurt van de Utrechtseweg en de A28 is de lucht erg vies. Dat is ongezond. Op 12 mei komt GroenLinks Zeist in actie voor schone lucht. GroenLinks brengt bij het Herman Jordan Lyceum, op de Boulevard en in de 1e Dorpsstraat ‘clean graffiti’ aan met de tekst ‘SOS lucht’. Hiermee markeert de partij 3 plekken in de gemeente waar de lucht het meest vies is. GroenLinks benadrukt hiermee de noodzaak van schone lucht. GroenLinks Europa kandidaat Guliz Tomruk zal raadslid Ronald Camstra vergezellen bij deze actie.

GroenLinks Zeist start Europa quiz

GroenLinks Zeist start Europa quiz

Op 22 mei vinden de Europese Verkiezingen plaats. Volgens GroenLinks kunnen veel problemen - zoals het milieu, de werkeloosheid en de bankencrisis - alleen op Europese schaal goed worden aangepakt. Om de interesse in Europa te vergroten, start GroenLinks Zeist op 3 mei op Facebook een GroenEUquiz. Met de quiz zijn groene prijzen te winnen. Wie de Facebookpagina van GroenLinks Zeist 'leuk vindt', krijgt vanaf 3 mei dagelijks een nieuwe vraag te zien.

Nieuwe coalitie ondertekent akkoord

Nieuwe coalitie ondertekent akkoord

Vandaag heeft de nieuwe coalitie van Zeist, bestaande uit VVD, D66, Seijst.nu en CDA het door hen gesloten coalitieakkoord ondertekend. Op de raadsvergadering van 8 mei zal het aan de raad gepresenteerd worden en worden de wethouders geïnstalleerd. Twee dagen eerder, op dinsdagavond 6 mei, belegt de nieuwe coalitie een avond voor de inwoners van Zeist, die dan hun zegje over het akkoord kunnen doen. GroenLinks zal de inhoud van het akkoord tot zich nemen en kritisch tegen het licht houden. In de bijlage het door genoemde partijen gesloten akkoord.