Niet alleen financiële risico's decentralisaties van belang

Niet alleen financiële risico's decentralisaties van belang

Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 9 september was het raadsvoorstel over de beheersing van de ( financiële ) risico's m.b.t. de drie grote decentralisaties die er aan komen per 1 januari a.s. : grote veranderingen op het vlak van de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Kortom, zo'n beetje alles wat met werk, zorg en inkomen te maken heeft. Of zoals iemand op de publieke tribune het gisteren noemde: "Op 1 januari gaan we Nederland opnieuw uitvinden". Bij zo'n grote verandering, waarbij ook nog eens een flinke bezuiniging aan de gemeenten wordt opgelegd, is er sprake van - mogelijk forse - risico's. Het is dus verstandig om deze nu al zo goed mogelijk in kaart te brengen en daar afspraken over te maken.

Het raadsvoorstel dat hier voor werd voorgelegd, was zuiver financieel ingestoken, zonder enige relatie met mogelijke maatschappelijke gevolgen. Daarover heeft GroenLinks zich in het debat ( vóór de vakantie ) kritisch opgesteld. Toch is de fractie akkoord gegaan met het raadsvoorstel, omdat het van belang is om over de omgang met de financiële risico's goede afspraken te maken. Dit laat onverlet dat GroenLinks het college scherp zal houden daar waar het de maatschappelijke risico's betreft.

Onderstaand de stemverklaring van GroenLinks over dit onderwerp

“Zo wordt het Centrum van Zeist nooit gezellig”

“Zo wordt het Centrum van Zeist nooit gezellig”

Eerste reactie GroenLinks Zeist op de Centrumvisie van de Visietafel Zeist

GroenLinks is teleurgesteld in de resultaten van de ‘Visietafel’, die de uitkomsten van de Centrumdialoog zou uitwerken in een echte visie. De kern van deze visie is dat het Emmaplein het ‘dorpshart’ van Zeist moet worden. Zo wordt het Centrum van Zeist nooit gezellig. De afgelopen twintig jaar is al van alles geprobeerd om het Emmaplein en het omliggende Belcourt te laten opbloeien, maar zonder veel succes. De visie van de Visietafel blijft hangen in deze oude aanpak en durft geen echte keuzes te maken. Het Emmaplein is stenig, anoniem en ongezellig. Het echte hart van Zeist ligt 200 meter verderop: de Slotlaan.

GroenLinks Zeist wil dat knalkanon stopt

GroenLinks Zeist wil dat knalkanon stopt

GroenLinks Zeist vindt dat de gemeente Zeist de afgegeven ontheffing voor het gebruik van een ‘knalkanon’ moet intrekken. Met het knalkanon probeert een fruitteler aan de Tolakkerlaan vogels te verjagen, maar de knallen zijn zo hard (ruim 100 decibel) en zo vaak (van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds zes maal per uur) dat direct omwonenden daar zeer veel last van hebben. GroenLinks vindt dat de winst voor de fruitteler (becijferd op ongeveer 3000 euro per jaar ten opzichte van een miljoenenomzet) niet voldoende opweegt tegen het verstoorde woongenot van de omwonenden. Ook vindt GroenLinks het zorgelijk dat het tuinbouwbedrijf dicht bij een belangrijke ecologische verbindingszone ligt, waardoor ook de faunatrek mogelijk door het knalkanon wordt verstoord.
Om die reden heeft GroenLinks Zeist schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

GroenLinks: Olifant is geen zwembadvermaak

GroenLinks: Olifant is geen zwembadvermaak

GroenLinks Zeist heeft vernomen dat er een bekende olifant (B.O.) ingezet gaat worden ter extra vermaak van kinderen die het gemeentelijke zwembad Dijnselburg bezoeken. GroenLinks tekent daar bezwaar tegen aan.
Het landelijke GL standpunt m.b.t. (wilde) dieren in een circus of als publiciteitsstunt luidt "dat dieren te vaak worden gebruikt als gebruiksvoorwerp of productiemiddel".

GroenLinks stelt vragen over flink beschadigd wegdek Schaerweijdelaan

GroenLinks stelt vragen over flink beschadigd wegdek Schaerweijdelaan

In maart zijn de laatste woningen aan de Schaerweijdelaan betrokken die deel uitmaken van het project "De Hof van Zeist". Deze woningen moesten natuurlijk ook aangesloten worden op de riolering.
Daarvoor is het asfalt van de Schaerweijdelaan opengebroken op 27 plaatsen. Na de aanleg van de riolering zijn de gaten weer gedicht. Maar op een dusdanig slechte wijze dat er nu, met name in de fietsstrook, 27 "verkeersdrempels" ontstaan zijn. Reden voor de fractie van GroenLinks om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Onderstaand vindt u de vragen die op 2 juli door GroenLinks gesteld zijn, vergezeld van een drietal foto's. Eén plaatje zegt immers vaak meer dan 1000 woorden...

GroenLinks: Scooters erg vervuilend

GroenLinks: Scooters erg vervuilend

Scooters vervuilen meer dan eerst werd gedacht. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft daarom vragen gesteld aan het College van Zeist over de vervuilende uitstoot van scooters met een tweetaktmotor. Uit Zwitsers onderzoek bleek deze week dat een tweetaktscooter al snel 20 keer vervuilender is dan een bestelbusje. De scooters leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan de vervuiling in Zeist. Ook brengt het risico’s mee voor de gezondheid, met name voor fietsers die achter een scooter staan te wachten bij een stoplicht.

SOS lucht: zo vies is het dus vlak naast het Herman Jordanlyceum

SOS lucht: zo vies is het dus vlak naast het Herman Jordanlyceum

Op 12 mei werd in Zeist de actie SOS Lucht gehouden door GroenLinks. Ondersteund door een aantal enthousiaste leden brachten raadslid Ronald Camstra en Europees kandidaat Guliz Tomruk door middel van "clean graffiti" teksten aan op de drie meest vervuilde plekken van Zeist. Dus door schoon te maken in de laag roet en fijnstof. De bijgaande beelden zijn gemaakt vlak naast het Herman Jordanlyceum op het viaduct over de A28 en maken duidelijk wat er hier allemaal de lucht in gaat.

Reactie GroenLinks op het coalitieakkoord 'Samen kansen pakken'

Reactie GroenLinks op het coalitieakkoord 'Samen kansen pakken'

GroenLinks ziet vier zaken in het coalitieakkoord waar ze zich helemaal in kan vinden:

1. 3000 woningen zijn verduurzaamd in 2018

2. Stimuleren fietsgebruik, verbeteren fietspaden en goede fietsverbinding tussen Zeist en Austerlitz, Zeist ende Uithof

3. Verder en meer besluitvorming met behulp van Burgerparticipatie

4. Leegstandsbeleid, creatief gebruik van leegstand en kantoorpanden omvormen tot woningen

Er staan echt ook vier zaken in waar wij het niet mee eens zijn:

1. Van alle plaatsen in de provincie Utrecht is Zeist financieel gezien al het braafste jongetje van de klas, een weerstandsratio van 1,2 is niet nodig. Om dit te halen zijn er extra bezuinigingen nodig, wat ten koste gaat van de kwaliteit en het niveau van voorzieningen.

2. Wij zijn voor financiële degelijkheid, en daarom vinden wij 10% verlaging van de OZB niet verstandig.

3. Verlagen of stoppen van toeslagen voor mensen in de minima om armoedeval te voorkomen. Op deze wijze komen mensen met een uitkering in permanente armoede terecht.

4. Een verplichte tegenprestatie van mensen met een uitkering

En GroenLinks mist minimaal vier zaken die er niet in staan:

1. Aanpak jeugdwerkeloosheid

2. Armoedebeleid, aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede

3. Een ambitie op duurzaamheid met betrekking tot milieu, afvalverwerking en groen.

4. Kunst en cultuur ambitie en visie

Joke Leenders onderscheiden met erepenning Gemeente Zeist

Joke Leenders onderscheiden met erepenning Gemeente Zeist

Op donderdag 8 mei werd afscheid genomen van twee wethouders van Zeist, waaronder Joke Leenders van GroenLinks. Bij deze gelegenheid werd zij onderscheiden met de erepenning van de gemeente Zeist. GroenLinks is trots op Joke en wat zij de afgelopen 12 jaar, waarvan 8 als wethouder, tot stand heeft gebracht. Dit werd onder andere verwoord in de toespraak van oud-fractievoorzitter Frank Dirkse. Onderstaand de volledige tekst van deze toespraak.

SOS lucht: 12 mei actiedag voor schone lucht

SOS lucht: 12 mei actiedag voor schone lucht

SOS lucht: in de buurt van de Utrechtseweg en de A28 is de lucht erg vies. Dat is ongezond. Op 12 mei komt GroenLinks Zeist in actie voor schone lucht. GroenLinks brengt bij het Herman Jordan Lyceum, op de Boulevard en in de 1e Dorpsstraat ‘clean graffiti’ aan met de tekst ‘SOS lucht’. Hiermee markeert de partij 3 plekken in de gemeente waar de lucht het meest vies is. GroenLinks benadrukt hiermee de noodzaak van schone lucht. GroenLinks Europa kandidaat Guliz Tomruk zal raadslid Ronald Camstra vergezellen bij deze actie.