verkiezingen

Zin om campagne te voeren? Meld je aan voor het campagneteam Europese Verkiezingen

Zin om campagne te voeren? Meld je aan voor het campagneteam Europese Verkiezingen

We hebben nog maar net de verkiezingen voor de gemeenteraad achter de rug en we gaan ons alweer warmlopen voor de Europese verkiezingen op 22 mei.

Met het motto “Kies Europa, stem Groen” laat GroenLinks weten dat zij voor Europa is, maar dan wel een groen en sociaal Europa. GroenLinks is de enige linkse pro-Europese partij in Nederland.
Wij zijn pro-Europa omdat wij ervan overtuigd zijn dat de grote uitdagingen om een internationale aanpak vragen. Vervuilde rivieren houden zich niet aan landsgrenzen, net zo min als de klimaatverandering.

We gaan voor 2 zetels van de 28 die er voor Nederland beschikbaar zijn. De campagne start op 1 mei en duurt dus drie weken. De belangrijkste thema’s in de campagne zijn schone energie en groene werkgelegenheid. Nationaal zullen Bram van Ojik en Bas Eickhout de campagne dragen. Locaal moet de nadruk liggen op kiezerscontact. Flyeren op plaatsen waar onze sympathisanten komen (zoals stations) staat daarom centraal in de campagne.

Heb je zin om je drie weken actief in te zetten om zoveel mogelijk Zeistenaren over te halen om voor een groen Europa te stemmen, stuur dan een mailtje aan hans.snel@ziggo.nl.

Ook als je iets minder tijd hebt, maar wel wilt helpen, horen we dat graag van je.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor Europa vind je op http://start.groenlinks.nl/euverkiezingsprogramma/

Lijsttrekkersdebat confrontatie GroenLinks - VVD

Lijsttrekkersdebat confrontatie GroenLinks - VVD

Op 12 februari vond het lijsttrekkersdebat plaats i.h.k.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Bijgaand de video-opnamen hiervan. GroenLinks in actie op 30 en op 58 minuten.

Op 58 min. het debat over het plan van de VVD de OZB met 10% te verlagen en dit te bekostigen door de gemeentelijke subsidies met 1,5 miljoen te verlagen.

Laura Hoogstraten legt haarfijn uit waartoe een OZB-verlaging van 10 % ( in haar geval een dubbeltje per dag ) en de overige financiële plannen van de VVD leiden in Zeist, als ze ten uitvoer zouden komen.

Op min. 30 het debatje met D66 en NDZ over de Slotlaan, maar het echte vuurwerk van deze avond zat in het debat over de financiën, OZB, subsidies en armoedebeleid.

24 januari: Nieuwjaarsborrel GroenLinks Zeist / Campagnestart

24 januari:  Nieuwjaarsborrel GroenLinks Zeist / Campagnestart

GroenLinks Zeist nodigt leden en belangstellenden uit om op 24 januari de Nieuwjaarsborrel bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats van 17:30 tot 19:00 uur in Het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, Austerlitz.

Na een ludieke start van de campagne zal campagneleider Joost Bruggeman de campagne toelichten, zet lijsttrekker Laura Hoogstraten de plannen voor 2014-2018 uiteen en blikt wethouder Joke Leenders terug op de resultaten van GroenLinks in de lopende collegeperiode.

Tijdens de bijeenkomst wordt de speciale verkiezingswebsite ten doop gehouden en vindt de première plaats van de spectaculaire lipdub die onlangs is opgenomen.

Aanmelding voor deze bijeenkomst wordt op prijs gesteld. Dat kan door een e-mail te sturen naar hans.snel@ziggo.nl.

Video-uitnodiging: http://www.youtube.com/watch?v=8PBGZiPnJic

Kansen bieden, Meetellen, Groen houden Verkiezingsprogramma GroenLinks Zeist 2014 -2018

Kansen bieden, Meetellen, Groen houden Verkiezingsprogramma GroenLinks Zeist       2014 -2018

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen is op 30 oktober vastgesteld door de ledenvergadering van GroenLinks Zeist. Er is gekozen voor een basisprogramma op hoofdlijnen.
Naast dit basisprogramma komen er op de verkiezings-website van GroenLinks Zeist een aantal aanvullende artikelen te staan die ook deel uitmaken van het verkiezingsprogramma.
Deze artikelen gaan wat dieper in op diverse onderwerpen en worden bijgewerkt tot aan de verkiezingen, zodat ze actueel blijven.

In de bijlage vindt u het basisprogramma.

Daarnaast kunt u ook speciale folders per wijk downloaden:
Zeist Centrum, Zeist West, Zeist Noord, Zeist Oost, Den Dolder, Austerlitz en Huis ter Heide & Bosch en Duin.

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De kandidatenlijst van GroenLinks Zeist bestaat uit 20 personen en is vastgesteld door de ledenvergadering. De eerste 7 kandidaten hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een functie na de verkiezingen, zoals raadslid, wethouder of fractieassistent.

De namen van de eerste 7 kandidaten staan in het menu hiernaast. Als u op een naam klikt verschijnt er informatie over deze kandidaat.

Onderstaand de volledige kandidatenlijst van GroenLinks Zeist voor de raadsverkiezingen van 19 maart a.s.

Laura Hoogstraten lijsttrekker GroenLinks Zeist

Laura Hoogstraten lijsttrekker GroenLinks Zeist

Laura Hoogstraten is de lijsttrekker van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Nummer twee Joke Leenders is de kandidaat voor een nieuwe termijn als wethouder. De leden van GroenLinks Zeist kiezen hiermee voor een mix van vernieuwing en ervaring, met als inzet om opnieuw vier jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

CAMPAGNESITE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2 MAART

CAMPAGNESITE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2 MAART

Voor de statenverkiezingen van 2 maart a.s. is er een speciale campagnewebsite gemaakt.
U kunt deze website bereiken via onderstaande link:

GroenLinks – VVD Debat

GroenLinks – VVD Debat

In het kader van de Provinciale Verkiezingen van 2 maart organiseert GroenLinks op vrijdag 11 februari, in aansluiting op de jaarvergadering van de afdeling Zeist, een debat tussen lijsttrekker Mariëtte Pennarts en VVD-kandidaat Hans Konings.

Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen

Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen

Op 2 maart a.s. zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten.
Mocht u uw stem nog niet bepaald hebben, dan kan de Stemwijzer u wellicht van dienst zijn.

5 juni: Bruno Braakhuis in La Porte over Duurzame Economie

5 juni: Bruno Braakhuis in La Porte over Duurzame Economie

Zaterdag 5 juni gaat Bruno Braakhuis met belangstellenden in gesprek over duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen: twee kreten die je vaak hoort maar waaraan hij als geen ander inhoud kan geven.
Braakhuis staat voor Groenlinks als achtste kandidaat op de lijst voor de tweede-kamerverkiezingen van 9 juni.