Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van GroenLinks Zeist nodigt je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op 8 mei 2019 bij Mijn Groene Huis, Slotlaan 300, Zeist. Vanaf 19.00 uur staat koffie en thee klaar en is het bestuur aanwezig. We combineren deze ALV met een workshop passend bij de locatie: “Afscheid van aardgas”.

Daarmee zal het officiële programma wat korter zijn dan gebruikelijk, om voldoende tijd te hebben voor een interessante, praktische en zeer relevante workshop. Naast leden zijn ook sympathisanten van harte welkom, dus mocht je iemand weten die belangstelling heeft voor GroenLinks en/of interesse in het onderwerp, neem deze dan gerust mee. Men kan ook om 20.30 aansluiten.

De vergadering start om 19.30 uur, en om stipt 20.30 zal de workshop beginnen, verzorgd door experts van Mijn Groene Huis.

Om 22.00 uur sluiten we de bijeenkomst en is er nog gelegenheid voor een drankje.

In deze vergadering zullen we ingaan op het Strategisch Plan van 2019-2022, en zal een korte terugblik op de campagne voor de Provinciale Staten verzorgd worden door Hans Snel, evenals een vooruitblik op de Europese Parlementsverkiezingen.

Fractievoorzitter Ronald Camstra en de wethouder Laura Hoogstraten zullen daarna kort melden wat er één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen bereikt is en waar fractie en college momenteel mee bezig zijn.

De vergaderstukken worden toegestuurd naar de leden die zich aanmelden bij de secretaris.

Locatie

Mijn Groene Huis
Slotlaan 300
Zeist
Nederland