Voorlopige agenda:

  • uitslag verkiezingen 
  • toelichting onderhandelingen en formatie 
  • toelichting wethouders-procedure 
  • toelichting financiën 2021 en opmerkingen kascommissie
  • aanstellingen in bestuur en functioneringscommissie
  • thema ledenavond: Verduurzamen binnen een VvE