In deze ALV bespreken we het concept Verkiezingsprogramma en behandelen we Amendementen.