Speciale ledenvergadering over verkiezingsprogramma gemeenteraad

Tijdens deze extra ledenvergadering worden de ingediende amendementen op het verkiezingprogramma voor de gemeenteraad besproken en in stemming gebracht. De vergadering staat open voor iedereen, maar alleen leden die minimaal 3 maanden lid zijn, hebben stemrecht. Aanmelding via snelbol@ziggo.nl

ledenvergadering GroenLinks Zeist
edenvergadering GroenLinks Zeist

Locatie

Wijkcentrum De Koppeling
De Clomp 1904
3704 KS Zeist
Nederland