Speciale ledenvergadering over verkiezingsprogramma gemeenteraad

Tijdens deze extra ledenvergadering worden de ingediende amendementen op het verkiezingprogramma voor de gemeenteraad besproken en in stemming gebracht.

ledenvergadering GroenLinks Zeist
edenvergadering GroenLinks Zeist

Locatie volgt.

Locatie

volgt
.... Zeist
Nederland