Duurzame en sociale initiatieven in Zeist

Wij werken aan een leefbaar en sociaal Zeist. Maar wij zijn daarin gelukkig niet de enige. Tal van organisaties in Zeist verdienen onze steun. Hieronder vind je een overzicht van lokale initiatieven, die wij een warm hart toedragen. We hebben ze ingedeeld onder "duurzaam" of "sociaal". Soms zijn ze een combinatie, dan hebben we ze toch maar éénmaal opgenomen.

Mis je een organisatie of initiatief? Meld het ons!

Duurzaam Zeist

 • Austerlitz Duurzaam: geeft tips, adviezen, helpt en organiseert projecten ter bevordering van een duurzamer Austerlitz: info@austerlitzduurzaam.nl
 • Beter Zeist: zet zich in voor een mooi en duurzaam Zeist en voor meer invloed van inwoners op hun woon- en leefomgeving: www.beterzeist.nl 
 • De Bio Basis: biologische streekwinkel op de Voorheuvel 68a: www.debiobasis.nl
 • Deelbakfiets Zeist: De transportbakfietsen zijn te gebruiken via een app op je smartphone en geschikt voor transport van bergen boodschappen, maar ook een wasmachine of koelkast: deelbakfietszeist.nl
 • Duurzaam Hoge Dennen: werkgroep van de bewonersvereniging Hoge Dennen.
 • Stichting Energie Zeist: initieert en coördineert initiatieven om de woningen in Zeist te verduurzamen: www.mijngroenehuis.nu
 • Stichting De Ezelsociëteit: opvang, verzorging en herplaatsing van afgedankte ezels: www.ezelsocieteit.eu
 • Fietsersbond Zeist: afdeling Zeist van de landelijke Fietsersbond: www.fietsersbond.nl
 • Geopark Heuvelrug: het geopark heuvelrug benoemt en omschrijft van aardkundig interessante locaties en gebieden met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren: www.geopark-heuvelrug.nl
 • De Groene Schuur Zeist: coöperatie die biologische verswaar inkoopt voor haar deelnemers: www.degroeneschuurzeist.nl
 • De Groene Winkel: biologische supermarkt op de 1e Hogeweg 18: www.degroenewinkel.nl 
 • De Korenmaat: biologische webwinkel en supermarkt op de Dijnselweg 84 a-b: www.dekorenmaat.nl
 • Kringloop Zeist: kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen en scheppen van werkgelegenheid en werkervaringsplekken: www.kringloopzeist.nl
 • Lilly's Plastic Pick-up Project: De nu 9-jarige Lilly uit Huis ter Heide verzamelt zwerfafval in een ruime straal rond haar huis. Niet af en toe, maar structureel: www.facebook.com/lillysplasticpickup/Winnaar van de Groene Pluim 2017.
 • Mijn Groene Huis: Handelsnaam van de Stichting Energie Zeist, zie www.mijngroenehuis.nuWinnaar van de Groene Pluim 2016.
 • Milieuzorg Zeist: richt zich op de bescherming van de leefomgeving in het algemeen en dat van de natuur en het landschap in Zeist in het bijzonder: www.milieuzorgzeist.nl. Winnaar van de Groene Pluim 2015.
 • Natuurlijk Zeist-West: Deze werkgroep zet zich in voor het behoud van natuur- landschaps- en cultuurhistorische waarden van Zeist-West en omgeving: www.natuurlijkzeist-west.nl
 • Paddenwerkgroep Kerckebosch: Zetten tijdens de paddentrek in april honderden padden veilig aan de overkant van de straat: paddenwerkgroepkerckebosch@gmail.com
 • Platform Stadslandbouw Zeist: stimuleert (gezamenlijke) moestuinen en consimptie van streekproducten in Zeist: www.stadslandbouwzeist.nl 
 • Repaircafé Zeist: Repareer je huidhoudelijke apparaat, kledingstuk of ander voorwerp met hulp van deskundige vrijwilligers. Iedere 2e zaterdag vd maand, tussen 10-14 uur, behalve in schoolvakanties. Zie onze agendaWinnaar van de Groene Pluim 2018.
 • Samen Duurzaam ZeistSamen Duurzaam Zeist is dè plek waar je duurzame initiatieven vindt en waar je andere mensen met een hart voor duurzaamheid ontmoet. Winnaar van de Groene Pluim 2019.
 • SpoorZon: buurtcoöperatie die zonnepanelen exploiteert op het dak van de openbare basisschool Wereldkidz Het Spoor in Zeist: www.spoorzon.nl
 • Het Utrechts Landschap: Komt op voor de belangen van natuur en landschap in de provincie Utrecht en beheert 5.000 hectare natuur en veel cultureel erfgoed: www.utrechtslandschap.nl

Sociaal Zeist

 • Adopteer een Toets: Een kunstproject dat op reis gaat door de Zeister gemeenschap en oproept om samen te komen. Adopteer een toets om dit mogelijk te maken: www.adopteereentoets.nl
 • Atelier Totem: een kleinschalig particulier bedrijf in de zorg, dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt om weer zo goed mogelijk te participeren: www.ateliertotem.nl
 • Austerlitz Zorgt: zorgcoöperatie voor inwoners van Austerlitz: www.austerlitzzorgt.nl
 • Buurtbemiddeling: voor inwoners die in een lastige situatie dreigen te komen of zijn gekomen met hun buren of buurtbewoners en daar niet meer onderling uitkomen: www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling 
 • Café Authentiek: Uitgaan als je autisme hebt. Het kan!: www.cafeauthentiek.nl
 • Stichting Creatief Herstel: Helpt vrouwen met wat voor mentale uitdaging dan ook om op een creatieve manier te werken aan zichzelf, aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei: www.stichtingcreatiefherstel.nl
 • Stichting Eet Mee!: brengt mensen met elkaar in contact om samen te eten: www.eetmee.nlWinnaar van de Rode Pluim 2018.
 • Stichting Gave: een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland: www.gave.nl/gave/
 • Gehandicapten- en Patiëntenplatform Zeist: info@gppz.nl
 • GIDSNetwerk Zeist: Wil samen werk maken van een vitale lokale samenleving, waarin we elkaar helpen en perspectief bieden: www.gidsnetwerkzeist.nl
 • Gilde Zeist: een organisatie met 350 vrijwilligers. Het Gilde is bekend van de rondleidingen maar er zijn o.a. projecten om schooluitval tegen te gaan, converseren met vluchtelingen en POWER Veerkracht op Leeftijd: www.gildezeist.nl
 • De Kameel: sociaal-cultureel centrum van Den Dolder, in zelfbeheer door stichting van bewoners en culturele verenigingen: www.stichtingdekameel.nl
 • Den Dolder voor Elkaar: een initiatief van bewoners in Den Dolder om in aanvulling op wat bestaande organisaties bieden, zorg voor elkaar te organiseren: www.dendoldervoorelkaar.nl
 • Stichting Leergeld Zeist: investeert in de ontwikkeling van kinderen, die zonder financiële steun aan de zijlijn blijven staan: www.leergeldzeist.nl
 • MSIVO: Marokkaanse Stichting voor Integratie, Vernieuwing en Ontwikkeling: www.msivo.nl
 • Netwerk Gewoon Samen: Jongeren zetten zich vrijwillig in voor inwoners van Zeist die weinig of geen netwerk hebben: www.netwerkgewoonsamen.nlWinnaar van de Rode Pluim 2019.
 • O'mama's: verminderen eenzaamheid onder moeders en oma's: www.omamas.nl
 • Omzien: kennisdeling en netwerken mbt bewonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen: www.omziennaarelkaar.nl
 • Raad van Kerken Zeist: De werkgroep kerkelijke ondersteuning vluchtelingenwerk onderneemt allerlei activiteiten voor vluchtelingen, waaronder al ruim 10 jaar de maandelijkse Wake bij het Detentiecentrum Soesterberg: www.raadvankerkenzeist.nl
 • ReconnAct: Helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer richting werk, met steun van de landelijke organisatie ReconnAct: www.gidsnetwerkzeist.nl/reconnact-zeist/
 • Samen In Zeist: lunchroom op de Laan van Vollenhove 2967 met medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt: www.sameninzeist.nl
 • Samen Oplopen: koppelt vrijwilligers aan gezinnen, die ondersteuning nodig hebben: www.samen-oplopen.nlWinnaar van de Rode Pluim 2017.
 • Samen Voor Zeist: netwerk van maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties: www.samenvoorzeist.nl
 • Saviz: Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist: www.saviz.nl
 • Stichting Tolérance: stelt zich ten doel om de integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus in de regio Zeist te bevorderen door middel van cursussen, ontmoetingen en praktische ondersteunende diensten: www.tolerance.nuWinnaar van de Rode Pluim 2016.
 • Van Tellingen-Pul Stichting: ondersteunt initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied in de gemeente Zeist met een financiële bijdrage: www.vantellingen-pul.nl
 • Vier Het Leven: Neemt senioren uit deze regio mee naar theaters in de regio: www.4hetleven.nl
 • Vila Velha: Verbetert de leefomstandigheden van kinderen in Brazilië en financiert dit vooral via inzamelen en recyclen van materialen: www.stichtingvilavelha.nl
 • Vluchtelingenwerk Midden-Nederland: behartigt de belangen van en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Utrecht, Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek: www.vluchtelingenwerk.nl/middennederland
 • Voedselbank Zeist: helpt alle mensen in de gemeente Zeist die met een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen: voedselbankzeist.nl
 • Vrijwilligerscentrale Zeist: Versterkt de samenleving in Zeist met kennis op vrijwilligersgebied, de vacaturebank en projecten zoals Eigen Kracht en NLDoet. Is onderdeel van Meander Omnium:www.vrijwilligerscentralezeist.nl
 • Vriendschapsband Zeist en Berkane (Marokko): meer info via c.bakker@zeist.nl
 • Vrouwentaalgroep Zeist: Nederlandse les voor en door vrouwen: www.vrouwentaalgroepzeist.nl
 • Weggeefwinkel Zeist: fysieke en online marktplaats voor het weggeven van spullen: www.weggeefwinkel-zeist.nl. Winnaar van de Rode Pluim 2015.
 • Welkom in Zeist: Een informeel samenwerkingsverband tussen verschillende netwerken in Zeist, dat de hulp aan vluchtelingen in Zeist coördineert. GroenLinks participeert actief in dit initiatief: www.welkominzeist.nu
 • Zeist Verbindt: een initiatief dat conflicten tussen mensen op duurzame wijze wil oplossen: www.zeistverbindt.nl
 • Zeister Comité Nationale Ouderendag: zoekt vrijwilligers om wensen van ouderen te vervullen: www.nationaleouderendag.nl
 • ZonnaCare: biedt zorgintensieve kinderen een leuk en ontspannen verblijf: www.zonnacare.nl