Nieuws gefilterd op niets

Benut de schaarse ruimte optimaal

Er is in Zeist een enorme woningnood. Duizenden mensen wachten wel negen jaar op een nieuwe woning. In het groen willen we niet bouwen, dus Ronald pleit voor verdichting: het bouwen van meer kleinere appartementen. Goed voor het groen, goed tegen de woningnood en goed voor de lokale voorzieningen.

GroenLinks bereidt zich coronaproef voor op de verkiezingen 2022

Op woensdag 1 juli hielden wij onze eerste corona-proof ALV. Die was al veel eerder gepland, maar noodgedwongen uitgesteld. Nu konden we niet langer wachten omdat onze leden moesten beslissen over een aantal voorbereidingen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dat lijkt vroeg, maar als je ziet wat er allemaal bij komt kijken, starten we precies op tijd.

Lees verder

Bijdrage GroenLinks aan de Algemene beschouwingen 2020

Normaal gesproken zijn de algemene beschouwingen een brede gedachtewisseling over het gehele beleidsterrein van de gemeente. Vanwege de onzekere financiële situatie focussen we ons dit jaar op de begroting. De fractie van GroenLinks wil drie kaders hanteren om te komen tot een sluitende begroting vanaf 2021:

  1. Neem je verlies
  2. Stop met sparen
  3. Durf ook nee te zeggen
Lees verder

Wie betaalt de rekening?

Corona slaat enorme gaten in de gemeentelijke begroting. En dat komt boven op een bestaand probleem: tekorten in de jeugdzorg. Het rijk heeft taken gedecentraliseerd naar de gemeente maar daar niet genoeg geld voor meegegeven. Aanstaande donderdag is er overleg in de kamer hierover, en dinsdag in de algemene beschouwingen in Zeist gaan alle 10 partijen zich focussen op het begrotingstekort. Ronald overweegt een motie om eens uit te rekenen welk deel van het tekort door Den Haag is veroorzaakt.

Ontwerp Regionale Energie Strategie goedgekeurd door de Raad

Tijdens de Raadsvergadering van 16 juni is het raadsvoorstel over de Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) van de regio U16, met hierin het concept bod van de regio voor de grootschalige opwekking van duurzame energie, aangenomen. Een duurzame regio is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen. In het concept-bod is de bijdrage van de Gemeente Zeist meegenomen die voortkomt uit de ‘Routekaart nieuwe energie’. Dit najaar gaan we in de Raad aan de slag met de kaders voor grootschalige opwek van zonne-energie en windenergie in voorbereiding op het definitieve bod van de Regio in maart 2021.

Lees verder

Hoe gaan we om met 5G?

De uitrol van het 5G telecommunicatienetwerk is begonnen. Er zijn mensen die zich zorgen maken over gezondheid, privacy en de effecten op de natuur. Ronald en Karst Schuring bespreken het voorstel van o.a. de PvdA Zeist om te onderzoeken hoeveel mensen in Zeist er last hebben van 5G, en of er mogelijkheden zijn om als Zeist iets te doen. GroenLinks zet meer in op een landelijke aanpak.

Pagina's