Nieuws gefilterd op Fractie

Zeist gaat toegankelijkheid voor inwoners met een beperking versnellen

Voor mensen met een beperking zit het dagelijkse leven vol grote en kleine hindernissen. GroenLinks Zeist heeft een raadsvoorstel ingediend om die hindernissen aan te pakken. Met dit voorstel komt hier extra geld voor beschikbaar. Alle fracties in de raad hebben unaniem ingestemd met het voorstel. Het college van B&W gaf als reactie dat “ het raadsvoorstel past bij hoe wij in Zeist om willen gaan met de inclusieve samenleving”.

Lees verder

GroenLinks: bereid energievisie Zeist goed voor!

Windmolens

GroenLinks wil de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie versnellen. Op dit moment bruist het overal in Nederland van lokale initiatieven voor windmolens en zonneweiden. Particulieren, bedrijven en overheid investeren in schone energie door het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen dak of participeren in windmolenparken op zee.

Lees verder

Houtenergiestation: niet doen!

Zwembad Dijnselburg Zeist duurzaam

De fractie van GroenLinks Zeist is nadrukkelijk tégen de komst van een houtenergiestation (HES) in Zeist. Het plan voor dit station wordt door het bedrijf BioForte en het Zeister college geprezen als een unieke kans om Zeist duurzamer te maken. Maar is een HES duurzaam? Het antwoord is duidelijk nee. Onze fractie werd hierin bevestigd door professor Rudy Rabbinge van de gezaghebbende Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Lees verder

Raadsvoorstel: "stimuleer scholen tot duurzaamheid via competitie"

GroenLinks komt op 21 april met een raadsvoorstel om middelbare scholen in Zeist via een competitie te stimuleren hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Denk daarbij aan energiereductie, opwekking van hernieuwbare energie, vermindering van watergebruik en het reduceren van afval. Concreet vraagt GroenLinks het college om geld vrij te maken, zodat de scholen kunnen deelnemen aan het internationale programma Eco-Schools. Verschillende middelbare scholen hebben al interesse getoond in deelname. Als de gemeenteraad het voorstel aanneemt, kunnen de scholen in september 2016 starten met de competitie. 

Lees verder