Op 16 maart 2022 stemmen we voor een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks maakt op dit moment deel uit van de coalitie en is met wethouder Laura Hoogstraten in het college van B&W vertegenwoordigd. Wij hebben dus direct invloed om Zeist duurzamer, socialer en inclusiever te maken. En we gaan er alles aan doen om vanaf 2022 opnieuw te mogen meebesturen. Dat kunnen we niet alleen. Wij zijn op zoek naar mensen met een fris GroenLinks geluid. Misschien hoor jij daar wel bij. GroenLinks Zeist vindt het belangrijk een goede afspiegeling te zijn van de gemeente. We nodigen iedereen uit te solliciteren ongeacht je gender, seksualiteit, afkomst, beperking, opleiding, leeftijd of religie/levensbeschouwing.

Als GroenLinks volksvertegenwoordiger zet je je samen met andere leden in voor een duurzaam, eerlijk en inclusief Zeist. Je bent makkelijk benaderbaar en je bent je bewust van de voorbeeldfunctie die je als raadslid hebt. Je bent transparant, integer en gaat respectvol om met mensen. Je beschikt over een divers netwerk in Zeist en waar je dat nog niet hebt, ben je bereid dit op te bouwen. Je gaat voortdurend in gesprek met inwoners van Zeist, ook als ze een andere mening hebben, en neemt hun stem mee naar de raad. Daarbij heb je oog voor de achtergrond, behoeftes en cultuur van anderen. Zowel mondeling als schriftelijk druk je je begrijpelijk uit en weet je hoe je sociale media kunt inzetten om je standpunten onder de aandacht te brengen én om geluiden uit de gemeente op te halen. Je controleert of ingesteld beleid ook werkelijk wordt uitgevoerd en waar nodig stel je dat bij.

De raadsfractie van GroenLinks bestaat momenteel uit zeven personen (excl. de buitengewoon raadsleden). Zij kunnen zich opnieuw kandidaat stellen, maar de leden bepalen wie zij de meeste kans willen geven om in de gemeenteraad te komen. De kandidatencommissie voert met alle belangstellenden voor de gemeenteraad een gesprek en doet een voorstel voor de kieslijst aan de algemene ledenvergadering van GroenLinks Zeist in november 2021. Als je na de verkiezingen niet in de gemeenteraad komt, kun je toch een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als fractieassistent of in de steunfractie. Dat vergroot bovendien je geschiktheid bij de volgende verkiezingen.

Herken jij jezelf in het volgende profiel?

 • ik woon in de gemeente Zeist en ben op 16 maart 2022 tenminste 18 jaar.
 • ik ben minimaal 6 maanden lid van GroenLinks of bereid om dat te worden.
 • ik heb groene en sociale idealen voor onze gemeente.
 • ik wil graag iets doen om deze idealen waar te maken.
 • ik heb analyserende en schriftelijke vaardigheden waarmee ik een heldere vraag, motie of standpunt kan verwoorden.
 • ik houd van debatteren en onderhandelen en ben daar ook goed in.
 • ik kan me verplaatsen in de positie van anderen en benader mensen met respect.
 • ik houd van samenwerken in een team en hecht aan een inclusieve werksfeer binnen de fractie.
 • ik ken Zeist door wat ik lees wat ik heb meegemaakt en wat ik hoor van anderen.
 • ik vind het leuk om als het moet out-of-the box oplossingen te zoeken.
 • ik bedenk goede ideeën en weet anderen daar ook in mee te krijgen.
 • ik kan mijn visie verdedigen tegenover andere denkwijzen, en daar waar het kan probeer ik naar overeenkomsten te zoeken.
 • ik neem deel aan jaarlijkse functioneringsgesprekken en zoek continue naar mogelijkheden om mijn eigen functioneren te verbeteren.
 • ik heb voldoende tijd beschikbaar (tot 20 uur per week, veel avondwerk).

Procedure:

Herken je je in het profiel en heb je interesse om voor GroenLinks Zeist op de kieslijst te komen? Stuur dan je CV en motivatie (in de vorm van een brief, video of anderszins) vóór 21 juli 2021 naar henk.krijgsheld@hccnet.nl

Naast je CV en motivatie stuur je ook een ingevuld bewilligingsformulier en integriteitsverklaring mee. (Klik op de links om deze te downloaden).

De gesprekken met potentiële kandidaten vinden plaats tussen 30 augustus en 30 september 2021. Deze gesprekken worden gevoerd met de kandidatencommissie, die de kandidaten zal toetsen op integriteit en geschiktheid. Indien van toepassing willen we een evaluatie van je eerdere functioneren in de raad, of in de talentklas die gestart zal worden om geïnteresseerden kennis te laten maken met het raadswerk.

Medio oktober 2021 legt de kandidatencommissie een lijst voor aan het bestuur met kandidaat-raadsleden met een voorkeursvolgorde inclusief verantwoording. Deze lijst wordt ter goedkeuring op de ALV in november 2021 aan de GroenLinks leden voorgelegd. Zij bepalen uiteindelijk de volgorde van de kandidaten.

Twijfel je nog en heb je meer informatie nodig? Meld je aan op GroenLinks landelijk voor een oriëntatiedag voor nieuwe raadsleden, binnenkort volgt een nieuwe datum. Of mail of bel met voorzitter bestuur Liesbeth Raymakers (06-40839905) of fractievoorzitter Roel van Nieuwstadt. Je kunt dan in een gesprek ontdekken of het raadswerk echt iets voor jou is. En je kunt hen vragen om een tijdje mee te lopen met de fractie en het raadswerk van dichtbij mee te maken.

Is het raadswerk iets te veel van het goede, maar wil je je wel op een andere manier inzetten voor GroenLinks in Zeist, dan horen we dat ook graag. Zo hebben wij in het bestuur en voor de verkiezingscampagne enthousiaste leden nodig. Stuur een e-mail naar Hans Snel en hij neemt contact met je op. Bellen mag ook: 06-15014732.