Kiezers Bedankt
Kiezers Bedankt

Kiezers bedankt!

Afgelopen woensdag hebben we een onwaarschijnlijk goede verkiezingsuitslag geboekt! GroenLinks kreeg in Zeist ruim 5600 stemmen, 19.8 procent van het totaal. Daardoor zal de fractie de komende vier jaar uit zeven personen bestaan! Dat is meer dan een verdubbeling van de drie zetels van nu, en veruit het beste resultaat ooit uit de geschiedenis van GroenLinks in Zeist.

Ik wil jullie daar graag hartelijk voor bedanken! Zoveel kiezers, zoveel stemmen, dat is een groot blijk van vertrouwen. We hebben een campagne gevoerd onder de slogan “Tijd voor verandering!”. Omdat we zien dat een aantal dingen beter kunnen. Het eerlijk delen kan beter, de zorg kan beter, het milieu kan beter. Gelukkig zijn velen het met ons eens en hebben de kiezers dit massaal gesteund. Nu we de tweede partij van Zeist zijn geworden, kunnen we meer dan voorheen onze invloed in de gemeenteraad laten gelden. En we gaan nu het gesprek voeren met de andere partijen, de VVD voorop, om samen een College te vormen. GroenLinks wil graag zitting nemen in het College, om haar doelen te realiseren en om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van onze gemeente. Het gestelde vertrouwen gaan we waarmaken!

Ik wil ook graag alle vrijwilligers bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan onze campagne. Ook dat waren er meer dan ooit! Tientallen vrijwilligers waren bereid om week in week uit op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag langs de deuren te gaan. Huis aan huis was een speerpunt in onze campagne: zo veel mogelijk gesprekken voeren. Luisteren naar wat er leeft en in dialoog gaan met iedereen. Uiteindelijk hebben we deze campagne ruim 11.500 deurbellen ingedrukt in Zeist. Dit zorgde voor duizenden leuke, boeiende, interessante gesprekken.

Ook waren veel vrijwilligers actief op andere manier, door folders te verspreiden, door op de stations te flyeren, door op social media vragen te beantwoorden, door foto’s en filmpjes te maken en te delen, enzovoorts. De verkiezingswinst is dus echt een teamprestatie. GroenLinks is een beweging, die groeit en bloeit. Samen gaan we Zeist mooier, groener en rechtvaardiger maken!

Bedankt voor je stem, bedankt voor het vertrouwen. We gaan er iets goeds mee doen!

Nog een leuk nieuwtje: Rachida heeft genoeg voorkeurstemmen gekregen en is als raadslid gekozen, een waardevolle aanvulling op onze nieuwe fractie!

  • Ronald Camstra
  • Laura Hoogstraten
  • Roel van Nieuwstadt
  • Ans Pereboom
  • Falco van ’t Riet
  • Gerard van Vliet
  • Rachida Ennahachi