Nieuws over iedereen

Manifest Politieke Omgangsvormen

Afgelopen half jaar heeft er zich in de Zeister politiek een klacht afgespeeld. Dat is een hele lastige tijd geweest voor de hele Zeister politiek maar vooral voor de direct betrokkenen. En de vraag is natuurlijk: wat we leren we hier nou van?
De fractie van GroenLinks heeft een zespuntenplan opgesteld over hoe wij met elkaar willen omgaan in de Zeister politiek. Ronald licht deze zes punten toe.

Lees verder

Besteedt de gemeente het geld goed?

Het financiële verslag en ook het beleidsverslag van de gemeente over 2019 is verschenen. Ieder jaar controleert de raad samen met een accountant of de gemeente de 160 miljoen per jaar goed heeft besteed. Het valt Ronald op dat het risicoprofiel van de gemeente groter is geworden. Maandag is een gesprek tussen de raad en de accountant.

Jongeren en politiek

Jongeren zijn vaak weinig bezig met lokale politiek. Maar de lokale politiek is wel bezig met dingen die voor jongeren relevant zijn: milieu, ontmoetingsplekken, sport en cultuur. Ronald roept jongeren op om via social media vragen te stellen aan GroenLinks. Je krijgt van Ronald persoonlijk antwoord en het is een goede manier om met elkaar in contact te komen.

Stop geweld tegen homo's!

Geweld en haat tegen homo's komt in Nederland nog steeds heel veel voor, en dat kan gewoon echt niet meer. Tijd voor actie! In Zeist hebben we het regenboogakkoord, en Ronald legt uit dat wethouder Laura Hoogstraten dat regenboogakkoord omzet in 12 concrete actiepunten.

GroenLinks op werkbezoek bij het Wereld Natuur Fonds

Werkbezoek bij WNF

GroenLinks gaat op werkbezoek bij maatschappelijke instellingen, scholen, belangenorganisaties en bedrijven. Gerard van Vliet en Roel van Nieuwstadt gingen - voor de coronacrisis - op bezoek bij Allard Stapel, Chief External Affairs van het Wereld Natuur Fonds.

Lees verder

Steun voor cultuur en sport

Culturele instellingen en sportverenigingen hebben het in coronatijd heel moeilijk. Daarom ligt nu een voorstel voor ondersteuning vanuit het college van bijna een miljoen euro. Ronald legt uit dat er steun is voor cultuur, voor sport, voor horeca en voor winkeliersverenigingen.