Nieuws over iedereen

Spoorwegovergang Den Dolder

De Spoorwegovergang Den Dolder gaat dicht voor auto's. Deze Spoorwegovergang is een van de gevaarlijksten in Nederland. Ronald vindt dat de veiligheid voorop moet staan.

Het wordt daarmee iets lastiger voor auto's om het spoor te kruisen. Voor fietsers zijn er straks twee routes, voor auto's komt er een omleidingsroute. Door een andere inrichting wordt het voor iedereen veiliger en uiteindelijk ook beter voor het dorp.

Betaalbare starterswoningen

Het plan Hart van Austerlitz is in uitvoering. Eén van de doelen is starters op de woningmarkt in het dorp te houden. De woningen zijn tijdens de langdurige planfase 25% duurder geworden. GroenLinks pleit voor betaalbare koopwoningen en Ronald is blij dat we in de gemeenteraad de kostenstijging hebben kunnen beperken.

LHBTI-beleid

Niet overal is de acceptatie van LHBTI’s gelijk. Vaak gaat het al goed maar in sommige groepen en culturen is uitkomen voor je geaardheid nog moeilijk. Vooral transgenders hebben het soms zwaar.

In Zeist doen we aantal zichtbare dingen goed: de Regenboogvlag op coming-out dag, Artikel 1 van de Grondwet aan de muur van de Raadszaal. Maar het beleid kan nog beter. Het Regenboogakkoord verankert LHBTI-rechten. Woensdag bespreekt een groep voorstellen tot nieuw beleid. Ronald is ook blij dat de Jongerenraad het thema heeft geadopteerd, en wellicht zelfs met een raadsvoorstel zal komen.

Betaalbare verduurzaming

Na de klimaatwet is er nu ook een landelijk klimaatakkoord. En natuurlijk kan het beter, maar het is goed dat rekeningrijden, CO2-heffingen voor bedrijven en andere maatregelen bespreekbaar zijn geworden.

En hier in Zeist maken we ook goede stappen voorwaarts. De ambities worden beschreven in een routekaart: waar kunnen er meer zonnepanelen? Hoe zorgen we voor meer fietsen en elektrische auto’s?

Ronald geeft ook aan dat GroenLinks maatregelen voorstelt om de betaalbaarheid van de verduurzaming te garanderen.

Algemene beschouwingen GroenLinks 2019

Tijdens de Algemene Beschouwingen 2019 pleit GroenLinks ervoor dat Zeist blijft investeren in een duurzame toekomst. Lees hier de bijdrage van Ronald Camstra namens GroenLinks Zeist:

Lees verder

Waar mag Zeist groeien?

De raad discussieert deze week over het Position Paper van Zeist binnen het Regionaal Economisch Programma. Dat is een langetermijnvisie van Zeist binnen de U10: 10 samenwerkende gemeenten rond de stad Utrecht.

De regio groeit. Wil Zeist meegroeien? Woningbouw, bedrijvigheid of beiden? Hoe en waar willen we groeien? Zeist heeft maar een beperkte ruimte. Willen we de rode contouren rond bebouwde gebieden oprekken ten koste van groen? Ronald pleit voor meer ruimte voor woningen. GroenLinks Zeist wil liever beter gebruik maken van bestaande terreinen: intensiever beschikbare bebouwde ruime gebruiken voordat we groen opofferen.