Nieuws van iedereen

Waar mag Zeist groeien?

De raad discussieert deze week over het Position Paper van Zeist binnen het Regionaal Economisch Programma. Dat is een langetermijnvisie van Zeist binnen de U10: 10 samenwerkende gemeenten rond de stad Utrecht.

De regio groeit. Wil Zeist meegroeien? Woningbouw, bedrijvigheid of beiden? Hoe en waar willen we groeien? Zeist heeft maar een beperkte ruimte. Willen we de rode contouren rond bebouwde gebieden oprekken ten koste van groen? Ronald pleit voor meer ruimte voor woningen. GroenLinks Zeist wil liever beter gebruik maken van bestaande terreinen: intensiever beschikbare bebouwde ruime gebruiken voordat we groen opofferen.

Algemene Beschouwingen

Komende week zijn de Algemene Beschouwingen, waarin de gemeenteraad debatteert over de financiën van de gemeente. Ronald licht toe hoe de gemeente er financieel voorstaat: Zeist heeft een gezonde begroting, maar het meerjarenperspectief is wel verslechterd. GroenLinks zet in op duurzaamheid en het sociaal domein: met slimme investeringen bezuinigen op toekomstige uitgaven. Kom kijken bij het debat of volg het op TV of online.

Nieuws uit de fractie: Falco over de Roadmap Energietransitie

In 2030 wil de gemeente Zeist klimaatneutraal zijn binnen de grenzen van de gemeente. Dat is vastgelegd in de Brede Milieuvisie voor Zeist. Op dit moment worden in het gemeentehuis de puntjes in op de i gezet om de weg daarnaartoe te beschijven, in de “Roadmap Energietransitie Zeist”.
Als Burgemeester en Wethouders de Roadmap hebben vastgesteld, bieden ze het aan de gemeenteraad aan om erover te besluiten. Ik verwacht dat dit nog voor de zomervakantie gebeurt.

Lees verder

Stageplaatsen

Het is belangrijk dat leerlingen stage kunnen lopen. Zo ronden ze veelal hun opleiding af en leren ze hoe je moet werken. Maar niet iedereen kan makkelijk een stageplek vinden. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen! Ervaar je discriminatie bij het vinden van een stageplek? Meld het bij meldpunt.stagediscriminatie@gmail.com

Armoede en Schulden

Ook in Zeist is Armoede een probleem. Door allerlei oorzaken kun je in de schulden komen. Vooral gezinnen met kinderen zijn kwetsbaar. GroenLinks vindt dat we ook meer kunnen en moeten doen: er zijn nu te veel losse regelingen. Met een goede Zeist-Pas (of U-Pas) wil GroenLinks weer een vuist maken tegen armoede.

Pagina's