Nieuws van Falco van 't Riet

Nieuws uit de fractie: Falco over de Roadmap Energietransitie

In 2030 wil de gemeente Zeist klimaatneutraal zijn binnen de grenzen van de gemeente. Dat is vastgelegd in de Brede Milieuvisie voor Zeist. Op dit moment worden in het gemeentehuis de puntjes in op de i gezet om de weg daarnaartoe te beschijven, in de “Roadmap Energietransitie Zeist”.
Als Burgemeester en Wethouders de Roadmap hebben vastgesteld, bieden ze het aan de gemeenteraad aan om erover te besluiten. Ik verwacht dat dit nog voor de zomervakantie gebeurt.

Lees verder

Eikenstein, een plek van ontmoeting

Eijkenstein

Eikenstein, de voormalige jeugdgevangenis, gelegen aan de Utrechtseweg, krijgt een nieuwe bestemming. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is voornemens het terrein te verkopen. Conform de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zal het terrein een woonbestemming krijgen.

Lees verder

Uitzwaaien Ballonnen

Ballonnen

Het oplaten van ballonnen tijdens feestelijke of bijzondere gelegenheden is een traditie maar ook een belasting voor onze natuur. Dieren raken verstrikt in de linten of eten de plastic resten van een ballon. Bovendien komen de opgelaten ballonnen elders als zwerfafval in zee of op het land weer terug. Het is tijd voor betere alternatieven.

Lees verder

GroenLinks: bereid energievisie Zeist goed voor!

Windmolens

GroenLinks wil de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie versnellen. Op dit moment bruist het overal in Nederland van lokale initiatieven voor windmolens en zonneweiden. Particulieren, bedrijven en overheid investeren in schone energie door het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen dak of participeren in windmolenparken op zee.

Lees verder