Nieuws van Ronald Camstra

Waar mag Zeist groeien?

De raad discussieert deze week over het Position Paper van Zeist binnen het Regionaal Economisch Programma. Dat is een langetermijnvisie van Zeist binnen de U10: 10 samenwerkende gemeenten rond de stad Utrecht.

De regio groeit. Wil Zeist meegroeien? Woningbouw, bedrijvigheid of beiden? Hoe en waar willen we groeien? Zeist heeft maar een beperkte ruimte. Willen we de rode contouren rond bebouwde gebieden oprekken ten koste van groen? Ronald pleit voor meer ruimte voor woningen. GroenLinks Zeist wil liever beter gebruik maken van bestaande terreinen: intensiever beschikbare bebouwde ruime gebruiken voordat we groen opofferen.

Algemene Beschouwingen

Komende week zijn de Algemene Beschouwingen, waarin de gemeenteraad debatteert over de financiën van de gemeente. Ronald licht toe hoe de gemeente er financieel voorstaat: Zeist heeft een gezonde begroting, maar het meerjarenperspectief is wel verslechterd. GroenLinks zet in op duurzaamheid en het sociaal domein: met slimme investeringen bezuinigen op toekomstige uitgaven. Kom kijken bij het debat of volg het op TV of online.

Stageplaatsen

Het is belangrijk dat leerlingen stage kunnen lopen. Zo ronden ze veelal hun opleiding af en leren ze hoe je moet werken. Maar niet iedereen kan makkelijk een stageplek vinden. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen! Ervaar je discriminatie bij het vinden van een stageplek? Meld het bij meldpunt.stagediscriminatie@gmail.com

Armoede en Schulden

Ook in Zeist is Armoede een probleem. Door allerlei oorzaken kun je in de schulden komen. Vooral gezinnen met kinderen zijn kwetsbaar. GroenLinks vindt dat we ook meer kunnen en moeten doen: er zijn nu te veel losse regelingen. Met een goede Zeist-Pas (of U-Pas) wil GroenLinks weer een vuist maken tegen armoede.

Over de bloemetjes en de bijtjes

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Tuinen verstenen en er worden nog steeds schadelijke bestrijdingsmiddelen verkocht. De gemeente Zeist mag deze middelen niet verbieden maar kan er wel zelf voor kiezen deze schadelijke bestrijdingsmiddelen niet meer te gebruiken. Ook roept Ronald jou op om bloeiende planten in je tuin te zetten om insecten een handje te helpen.

Europees beleid in Zeist

Europees beleid gaat vaak grote thema’s (zie de vlog van vorige week). Maar wat betekent het concreet voor Zeist?

Europa heeft ook invloed op woningbouw. Woningcorporaties moeten conform Europese regels 90% voor sociale huur bouwen. Als gevolg hiervan heeft de woningcorporatie het terrein waar de Hoogvliet is gekomen verkocht terrein aan projectontwikkelaar – die appartementen in het dure segment heeft gebouwd. Dit zet de middeninkomens in de kou.

Stemmen voor Europa gaat dus niet alleen over grote thema’s ver weg, maar ook over sociaal beleid in Zeist. Stem voor een sociaal Europa.

Pagina's