Nieuws van Ronald Camstra

Vitale wijk Vollenhove

De wijk Vollenhove staat voor een flink aantal uitdagingen: van het gas af, renovaties, ontmoetingsplekken, een nieuwe plek voor de weeggeefwinkel en nog veel meer.
In het regio-overleg U16 zijn er middelen voor vitale wijken. Ronald zou graag Vollenhove toevoegen aan dit project. Daarmee is er budget om onze ambities te realiseren. Want Vollenhove verdient het!

Buitensportplan

De eerste fase van het Masterplan Buitensportaccommodaties is succesvol afgrond. Fase 2 zal opnieuw bekeken moeten worden omdat de plannen rond Saestum niet uitgevoerd kunnen worden zoals gepland en Ronald is niet ongelukkig dat deze optie nu komt te vervallen. We nemen een Time-out, en in maart komt er een nieuw voorstel richting de raad.

Begroting 2020

De begroting voor de gemeente Zeist voor 2020 is verschenen. En het goede nieuws is: de begroting sluit! En dat niet alleen, er is 1,4 miljoen euro om te investeren in nieuw beleid.

Lees verder

Gemeentefinanciën

Voor de inkomsten is de gemeente Zeist zoals alle gemeentes heel erg afhankelijk van het rijk. Het rijk doet het eigenlijk financieel heel goed. In gemeentes dreigen er tekorten, met name op de jeugdzorg. In Zeist dreigen op dit moment nog geen tekorten maar het meerjarenperspectief is wel ongunstig, dus we moeten anticiperen op moeilijkere tijden.

Lees verder

Meer natuur en biodiversiteit

Afgelopen donderdag was de eerste raadsbijeenkomst na de zomer. In het Regionaal Economisch Programma – een lange termijn programma voor de hele regio Utrecht – staan scenario’s met 100.000 woningen erbij en 80.000 arbeidsplaatsen. Heel concreet, heel tastbaar. Maar over natuur en groen en biodiversiteit stonden veel minder harde voornemens.

Ronald was blij dat niet alleen GroenLinks vond dat er meer aandacht nodig was voor natuur, landschap, biodiversiteit, maar eigenlijk vonden alle partijen dat: van GroenLinks tot VVD en ook het college.

Alle partijen gaan lobbyen in de regio voor een regio waar ook natuur, landschap, biodiversiteit een goede evenwichtige plek heeft in de afweging. Daar gaan we voor!

Pagina's