Nieuws van Ronald Camstra

Benut de schaarse ruimte optimaal

Er is in Zeist een enorme woningnood. Duizenden mensen wachten wel negen jaar op een nieuwe woning. In het groen willen we niet bouwen, dus Ronald pleit voor verdichting: het bouwen van meer kleinere appartementen. Goed voor het groen, goed tegen de woningnood en goed voor de lokale voorzieningen.

Bijdrage GroenLinks aan de Algemene beschouwingen 2020

Normaal gesproken zijn de algemene beschouwingen een brede gedachtewisseling over het gehele beleidsterrein van de gemeente. Vanwege de onzekere financiële situatie focussen we ons dit jaar op de begroting. De fractie van GroenLinks wil drie kaders hanteren om te komen tot een sluitende begroting vanaf 2021:

  1. Neem je verlies
  2. Stop met sparen
  3. Durf ook nee te zeggen
Lees verder

Wie betaalt de rekening?

Corona slaat enorme gaten in de gemeentelijke begroting. En dat komt boven op een bestaand probleem: tekorten in de jeugdzorg. Het rijk heeft taken gedecentraliseerd naar de gemeente maar daar niet genoeg geld voor meegegeven. Aanstaande donderdag is er overleg in de kamer hierover, en dinsdag in de algemene beschouwingen in Zeist gaan alle 10 partijen zich focussen op het begrotingstekort. Ronald overweegt een motie om eens uit te rekenen welk deel van het tekort door Den Haag is veroorzaakt.

Hoe gaan we om met 5G?

De uitrol van het 5G telecommunicatienetwerk is begonnen. Er zijn mensen die zich zorgen maken over gezondheid, privacy en de effecten op de natuur. Ronald en Karst Schuring bespreken het voorstel van o.a. de PvdA Zeist om te onderzoeken hoeveel mensen in Zeist er last hebben van 5G, en of er mogelijkheden zijn om als Zeist iets te doen. GroenLinks zet meer in op een landelijke aanpak.

Manifest Politieke Omgangsvormen

Afgelopen half jaar heeft er zich in de Zeister politiek een klacht afgespeeld. Dat is een hele lastige tijd geweest voor de hele Zeister politiek maar vooral voor de direct betrokkenen. En de vraag is natuurlijk: wat we leren we hier nou van?
De fractie van GroenLinks heeft een zespuntenplan opgesteld over hoe wij met elkaar willen omgaan in de Zeister politiek. Ronald licht deze zes punten toe.

Lees verder

Besteedt de gemeente het geld goed?

Het financiële verslag en ook het beleidsverslag van de gemeente over 2019 is verschenen. Ieder jaar controleert de raad samen met een accountant of de gemeente de 160 miljoen per jaar goed heeft besteed. Het valt Ronald op dat het risicoprofiel van de gemeente groter is geworden. Maandag is een gesprek tussen de raad en de accountant.

Pagina's