Nieuws van Ronald Camstra

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het gebied rond Station Driebergen-Zeist is een ecologisch belangrijk gebied waar de heuvelrug overgaat in het rivierengebied. Tevens is het een belangrijk openbaar vervoer knooppunt en dus interessant voor bewoning en bedrijvigheid.

GroenLinks Zeist kiest voor een zorgvuldige afweging – binnen door de gemeenteraad gestelde kaders. Onze motie hiervoor haalde donderdag gelukkig een meerderheid in de raad. Ga zorgvuldig om met het groene gebied!

Verkiezingsuitslag en Doelgroepenvervoer

We zijn superblij met de verkiezingsuitslag. Dank voor je steun! GroenLinks is de grootste geworden in de Provincie Utrecht en de coalitie in Zeist heeft de brede steun weten te behouden.

Dinsdag is er een ronde tafel over Doelgroepenvervoer. Doelgroepenvervoer verzorgt vervoer voor mensen die zelf niet mobiel zijn. De gemeente wordt hiervoor vanaf 2023 volledig verantwoordelijk. GroenLinks vindt dat Doelgroepenvervoer belangrijk voor de kwaliteit van leven. Dinsdag kun je meedenken en meepraten (na aanmelding bij de griffie) hoe we dit goed kunnen gaan regelen.

Stem op Jens Bosman

In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van 20 maart praat Ronald Camstra met onze 16-jarige Zeister kandidaat Jens Bosman over zijn speerpunten: openbaar vervoer, verjonging en woningbouw. Stem 20 maart GroenLinks plek 16: Jens Bosman

Duurzaam Zeist

Zeist kent een groot aantal duurzame instellingen, bijvoorbeeld de Vogelbescherming, het Wereld Natuur Fonds en de Triodos Bank. Ronald Camstra vindt dat we daar best trots op mogen zijn. Ook de gemeente kan hierin een rol spelen. Het zou goed zijn als de gemeente Zeist bewust bankiert bij een duurzame bank. GroenLinks Zeist zal hier bij de wethouder financiën op aandringen.

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart stemmen we voor de Provinciale Staten én voor de Waterschappen. Waterschappen zoals tegenwoordig de Stichtse Rijnlanden zorgen er al sinds de 13e eeuw voor dat we droge voeten houden en schoon drinkwater hebben. Door klimaatsveranderingen is de kans op wateroverlast weer groter aan het worden. Waterschappen maken daarin belangrijke afwegingen tussen de belangen van landbouw, groen en de natuur.

GroenLinks steunt waterschapspartij Water Natuurlijk. Ronald Camstra roept op: Stem 20 maart ook groen bij de Waterschapsverkiezingen! Stem op Frank Dirkse, nummer 27 op de lijst van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden.

Horeca in het Walkartpark

Vroeger stond er een deel van het jaar een poffertjeskraam in het Walkartpark. Nu zijn er nieuwe plannen voor horeca in het Walkartpark. De meningen zijn hierover verdeeld. Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen. Ronald Camstra is benieuwd wat de kijkers vinden. Is het leuk om op deze mooie plek een terrasje te kunnen pakken – en hoe groot dan? hoe lang open? – of vind jij het geen goed idee? En waarom niet? Het plan komt in september in de gemeenteraad, dus tijd genoeg om er een goed gesprek over te hebben.