Nieuws

GroenLinks kiest voor interactieve planvorming Huis ter Heide-West

Op de agenda voor de raad van 15 juli stond o.a. de interactieve planvorming in Huis ter Heide-West. Een vervolg op het raadsbesluit van februari j.l. om woningen te bouwen op (een deel van) de sportvelden in Huis ter Heide-West (zie het nieuwsbericht van 12-02). In het raadsvoorstel staan de procedure en de randvoorwaarden omschreven waarbinnen het te ontwikkelen plan gestalte moet krijgen. GroenLinks steunt dit raadsvoorstel en stemt daarmee van harte in met de keuze voor een proces van interactieve planvorming voor dit gebied.

Lees verder

Opbrengst verkoop van Gemeentewoningen

Op de raad van 15 juli is de nota Grondbeleid vastgesteld. Een overigens voortreffelijke nota. Maar één ding moest er volgens GroenLinks écht aangepast worden: ook de opbrengst van de verkoop van gemeentewoningen die meer dan € 360.000 opleveren moet voor een deel in het Fonds Sociale Woningbouw terecht komen.

Lees verder

Vraag aan college over Mantelzorgwoningen

De fractie van GroenLinks heeft het college verzocht of het bereid is om een parapluregeling mantelzorg voor de bestemmingsplannen in Zeist in te voeren.

Dit is nodig om zoveel mogelijk belemmeringen voor een tijdelijke uitbreiding aan een woning - bedoeld voor het verlenen van mantelzorg - weg te nemen. Veel gemeenten hebben dit al gedaan. Een zorggemeente in Zeist mag hier niet bij achterblijven. Onlangs bleek nog in de gemeente Epe wat er voor schrijnende situatie kan ontstaan als een gemeente dit niet goed geregeld heeft. Onderstaand de door GroenLinks gestelde vraag.

Lees verder

Centrum Zeist optimaal toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten

Op de raadsvergadering van 15 juli lag een voorstel voor de toekomstige inrichting van het centrum van Zeist (omgeving Slot, winkelgebied en tussenliggende gebieden). In het voorstel stonden vier ambities voor dit gebied geformuleerd. Op initiatief van GroenLinks is daar een vijfde aan toegvoegd: het centrumgebied van Zeist moet een landelijke voorbeeldfunctie krijgen wat betreft toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten, waaronder met name blinden en slechtzienden.

Lees verder

Behoud atletiekbaan voor Zeist verzekerd

Op de raadsvergadering van 15 juli lag een voorstel dat onder meer de mogelijkheid opende om de atletiekbaan te vervangen door een andersoortige accomodatie; als het bij de privatisering van Sporthoek Dijnselburg (o.a. zwembad, sporthal en atletiekbaan) gunstiger zou zijn voor een exploitant en er meer mensen zouden kunnen gaan bewegen. GroenLinks ziet het liefst dat de atletiek baan blijft waar hij nu is.

Lees verder

Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2008

Op 2 juni vond in de Zeister Raad het debat plaats over de Jaarrekening 2007 en de Voorjaarsnota 2008. In de voorjaarsnota worden alvast de lijnen uitgezet voor de begroting van 2009. Dit is ook het moment waarop de partijen hun Algemene Politieke Beschouwingen geven.

Onderstaand de Algemene Beschouwing van de GroenLinksfractie.

Lees verder