Nieuws

Debat ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg

Op maandag 2 juni vond zowel in de Raad van Zeist, als in de Raad van Soest, als in de Staten van de provincie Utrecht het debat plaats over het plan voor de herinrichting van de Vliegbasis Soesterberg.

Hieronder de bijdrage van GroenLinks aan het debat in Zeist. Meestal wordt er vooral gekeken naar plannen vanuit de mens. De fractie heeft dit keer nadrukkelijk voor een ander perspectief gekozen: dit keer hebben we naar het plan gekeken vanuit het perspectief van het wild. Dan kom je vervolgens tot verrassende conclusies...

De besluitvorming over het plan vindt plaats op 23 juni, wederom in zowel de beide Raden als in de Staten.

Lees verder

Duurzame herinrichting van Stationsgebied Driebergen-Zeist

1 april 2008 kon wel eens een mijlpaal zijn m.b.t. duurzaamheid in de regio Zeist. Op deze dag is door de raden van Zeist en Utrechtse Heuvelrug unaniem een visie aanvaard om het stationsgebied Driebergen-Zeist te gaan herinrichten met duurzaamheid als uitgangspunt. Het moet een "landgoedstation" worden, waarbij o.a. het percentage groen in het gebied moet groeien van 2 % is naar 50 %, terwijl het bebouwde oppervlak gelijk blijft.

Het debat werd gevoerd door de gezamenlijke raden. GroenLinks heeft besloten om maar één raadslid het woord te laten voeren namens de beide fracties. Tussen de standpunten van onze fracties zit immers geen spoortje licht. Onderstaand de tekst die Onno de Jong van GroenLinks Utrechtse Heuvelrug heeft uitgesproken.

Lees verder

De Smaak van GroenLinks

In het kader van de Kunstdriedaagse organiseert de Kunstuitleen Zeist onder het motto "De Smaak van de Raad" een kleine expositie met daarin negen kunstwerken die zijn uitgezocht door de negen Zeister Raadsfracties.

Lees verder

Bouwvisie Zeist eindelijk vastgesteld

Op de raadsvergadering van 18 maart is eindelijk de Bouwvisie vastgesteld. Een kaderstellend stuk dat het college handvatten geeft hoe om te gaan met bouwaanvragen die hoger willen gaan dan aangegeven in de vastgestelde bestemmingsplannen.

Lees verder

Ook Knot knot

De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West bestaat 10 jaar. Eén van de jubileumactiviteiten was het knotten van wilgen langs de Grift ter hoogte van "Eldorado" op zaterdagochtend 15 maart.

Lees verder