Nieuws

Klimatologische Bespiegelingen

Klimatologische Bespiegelingen;

de algemene beschouwing van de fractie van GroenLinks Zeist zoals uitgesproken door Frank Dirkse tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2006

Lees verder

Coalitieakkoord en nieuw college voor Zeist een feit.

De coalitieonderhandelingen in Zeist tussen de PvdA, VVD, CDA en GroenLinks zijn nagenoeg afgerond. In een goed en constructief onderhandelingsproces hebben de partijen een gezamenlijk akkoord op hoofdlijnen opgesteld. In het akkoord worden belangrijke punten van het huidige beleid benadrukt, alsmede aanscherpingen en nieuwe speerpunten toegevoegd. Afgelopen week is een globale berekening gemaakt van de kosten van het akkoord om de haalbaarheid te toetsen. Op basis van deze –zeer globale– doorrekening die het realiteitsgehalte van het akkoord bevestigt, hebben de onderhandelaars hun fiat gegeven.

Lees verder

GroenLinks neemt deel aan collegeonderhandelingen

Op donderdag 9 maart vond het debat plaats over de uitslag van de verkiezingen in Zeist. Daar sprak GroenLinks haar voorkeur uit voor een coalitie van PvdA, CDA, GroenLinks en een vierde partij, waarbij meerdere opties mogelijk zijn.

Lees verder

Driss Ifzaren stopt bij GroenLinks

Helaas heeft Driss Ifzaren met onmiddelijke ingang besloten zijn lidmaatschap van GroenLinks op te zeggen. Dit betekent ook dat Driss zijn functie als fractieassistent en fractiesecretarisschap neerlegt. De afdeling ziet zijn vertrek als een enorm verlies.

Lees verder

Pagina's