Nieuws

Sanatoriumbos

Op de agenda van debat en raad van 10 juli stonden twee voorstellen m.b.t. het Sanatoriumbos: een voorstel om de bebouwing wat aan te passen en een voorstel om een aantal procedures te bundelen. Onderstaand de bijdrage van GroenLinks.

Lees verder

8 september milieudag in IJsselstein

Om alvast in de agenda te zetten:

Op zaterdag 8 september opent GroenLinks IJsselstein haar politieke jaar met een regionale themadag over Milieu en Duurzaamheid. Aan deze dag neemt GroenLinks Zeist ook deel. Komt u ook ?

Lees verder

Proces bouwvisie

Het lijkt haast wel of er over bijna niets anders meer gesproken wordt binnen politiek Zeist dan over bouwen. Gelukkig is dit niet helemaal waar, ook onderwerpen als minimabeleid, cultuur, milieu en andere óók belangrijke zaken komen aan bod. Maar de discussie over de bouwvisie, en met name over hoe hoog er wel/niet in Zeist gebouwd kan worden houdt de gemoederen de laatste maanden erg bezig. Op 10 juli kwam dit onderwerp weer aan de orde in de raad. Onderstaand de bijdrage van GroenLinks aan het debat.

Lees verder

Uitgangspunten Bestemmingsplan Zeist-noord vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni zijn is de Nota van uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Zeist-noord vastgesteld.

Dit raadsvoorstel kon rekenen op brede steun in de raad waaronder die van GroenLinks. Wél moesten er daarvoor eerst twee wijzigingen komen en die kwamen er dan ook: Het speelveld aan de Nic. Beetslaan blijft deze bestemming houden en er komt daar geen mogelijkheid voor huizenbouw. Daarnaast stemde GroenLinks tegen de zoeklocaties voor bouwen van Altrecht in de nog groene hoeken van het van het Sanatoriumterrein. Ook dit wijzigingsvoorstel haalde een meerderheid. Onderstaand de bijdrage van Frank Dirkse aan het debat over deze Nota van Uitgangspunten.

Lees verder

Algemene beschouwingen 2007

Op dinsdag 19 juni vond het debat over de Voorjaarsnota plaats. Bij dit "hoogtepunt van het politieke jaar" worden ook de algemene beschouwingen gehouden. Bijgaand de algemene politieke beschouwing van GroenLinks Zeist.

Lees verder

GroenLinks akkoord met woonvisie Zeist

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 april vond de besluitvorming plaats over de woonvisie voor de komende jaren. Een belangrijk kaderstellend stuk, waarin o.a. wordt aangegeven voor welke groepen we woningen in Zeist gaan bouwen en in welke verhouding de te bouwen woningen verdeeld zijn naar prijsklasse en huur/koop-woningen. Maar er staan ook dingen in over de sociale functie van het wonen, duurzaamheid en andere belangrijke zaken die met wonen te maken hebben. Onderstaand de bijdrage van Peter Spoelstra, namens GroenLinks, aan deze laatste fase van behandeling; een uitgebreide stemverklaring waarom GroenLinks akkoord gaat met de woonvisie en de aankondiging van een paar moties betreffende de uitwerking van de woonvisie: een motie over het bevorderen van doorstroming, een motie over het toepassen van Maatschappelijk Gebonden Eigendom e.d. en een motie over het goed meten van het effect van het beleid.

Lees verder