Nieuws

Raadsbrede motie vraagt om Groene Vliegbasis

Tijdens de raadsvergadering van 6 november is er een raadsbreed gesteunde motie, waarvan GroenLinks mede-initiatiefnemer was, aangenomen. Deze motie stelt dat het ULI-advies de belangrijkste leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de vliegbasis is. Dat betekent dat de basis zoveel mogelijk groen moet blijven en omgevormd tot een Nationaal Vredespark, waarbij natuur voorop staat, er alleen huizenbouw kan plaatsvinden buiten de bestaande hekken en dat er gezocht moet worden naar nationale financiering. Aan het het college wordt gevraagd om met deze uitspraak de boer op te gaan. Vooral richting gemeente Soest, Rijk en Provincie.

Onderstaand de volledige tekst van de motie.

Lees verder

Algemene beschouwing bij begroting 2008

Op 30 oktober vond het raadsdebat over de begroting 2008 plaats. Onderstaand de algemene beschouwing van GroenLinks zoals uitgesproken tijdens het debat. Tijdens de raadsvergadering van 6 november zullen de stemmingen over de diverse voorstellen plaatsvinden. Het ziet er naar uit dat, met steun van GroenLinks ingebrachte, PvdA-amendementen om een deel van de behoedzaamheidsreserve niet als zodanig op te nemen in de begroting, maar deze ( en andere) gelden aan te wenden voor de financiering van de zogenaamde horizonfinanciering en het realiseren van zaken van de B-lijst ( waaronder het hogere ambitieniveau op milieugebied)het gaan halen. GroenLinks acht de iets grotere, mogelijke, toekomstige financiële risico's aanvaardbaar. Nu onvoldoende investeren in samenleving en leefomgeving zou overigens óók risico's met zich meennemen...

Lees verder

Ontwikkelingen Vliegbasis Soesterberg

Er zijn belangrijke ontwikkelingen rond Vliegbasis Soesterberg. Door de twee betrokken gemeenten, Soest en Zeist en de provincie Utrecht, was een advies gevraagd aan ULI ( Urban Landscape Institute ) over de toekomst van de Vliegbasis die per 1 januari 2009 niet meer als zodanig gebruikt zal worden.

Aanvankelijk was er veel scepsis t.a.v. ULI, daar dit een organisatie is die bij veel mensen bekend staat als een bolwerk van projectontwikkelaars.

Om die nu een advies te laten geven...

Maar de uitkomst van hun bevindingen was zeer verrassend (of toch ook weer niet?)

Lees verder

Milieudag IJsselstein

GroenLinks IJsselstein opende het politieke seizoen met een milieudag. Op deze dag waren vertegenwoordigers van GroenLinks uit alle BRU-gemeenten uitgendigd om o.a. deel te nemen aan een aantal workshops. De voltallige GroenLinksZeist-fractie heeft deze milieudag bezocht, evenals onze afdelingsvoorzitter Mirjam Boers.

Lees verder

Brief aan bewoners Centrum en Wilhelminaparkbuurt

Vandaag, prinsjesdag -de dag van de democratie bij uitstek- heeft GroenLinks in Zeist een brief verspreid onder de bewoners van het Centrum en de Wilhelminaparkbuurt. De brief is een oproep om deel te nemen aan de inspraakprocedure van de bouwvisie. Daarnaast is de brief een reactie op de brieven die aan deze wijken en aan de gemeenteraadsleden verstuurd zijn door de heer J. Eeman, woordvoerder van de actiegroep "Geen verhoging van de Maximale Bouwhoogte in het Centrum". De brief van GroenLinks vindt u hieronder.

Lees verder