Nieuws

Spoorwegovergang Den Dolder

De Ronde Tafel van de gemeente stond de afgelopen weken twee maal in Den Dolder. De eerste keer op 7 februari en als vervolg daarop een informele bijeenkomst van de raad met de mensen uit Den Dolder op 27 februari. Het onderwerp dat op tafel lag was het raadsvoorstel om de gevaarlijke spoorwegovergang bij station Den Dolder te vervangen door een fiets-voetgangerstunnel ( of beter gezegd een verlaagde fietsers en voetgangerstraverse)en het autoverkeer via de Andreas Foxlaan over de Nieuwe Dolderseweg af te wikkelen.

Lees verder

Bijdrage GroenLinks aan debat Bouwvisie

Op dinsdag 18 december vond dan eindelijk het debat over de Bouwvisie van Zeist plaats. Onderstaand de bijdrage van GroenLinks aan dit debat zoals uitgesproken door Peter Spoelstra. Het is een flinke lap tekst, maar het gaat hierbij dan ook om een onderwerp waarbij onze stellingname zich niet makkelijk in een paar woorden laat vangen.

Lees verder

Verschuiving beleid merkbaar

Elke week komt er een raadslid aan het woord in de rubriek "voor de (d)raad ermee" van de Nieuwsbode. Deze week was het de beurt aan Frank Dirkse, fractievoorzitter van GroenLinks Zeist. Hij koos voor een invalshoek vanuit de collegedeelname door GroenLinks.

GroenLinks bestuurt voor het eerst mee in Zeist. In de vorige raadsperiode had GroenLinks vanuit de oppositiebank wél vaak het gelijk aan haar zijde, maar kon dit vanuit de zijlijn niet omzetten in beleidsveranderingen. Is er een verschil waar te nemen met die voorgaande periode, maakt GroenLinks het verschil ?

Lees verder

GroenLinks brengt vreemde zaken aan het licht bij handtekeningen actiegroep

Tijdens de voorbereiding van de finale besluitvormingsfase van de Bouwvisie kwam de GroenLinksfractie tot een aantal opmerkelijke constateringen. Een groot deel van een door een actiegroep aangeboden "inspraakreacties" voor de bouwvisie bleken al een jaar eerder aangeboden, toen er nog helemaal geen bouwvisie was.

De zaak kwam aan het licht toen er als antwoord op een bevestigingsbrief, die de gemeente standaard stuurt bij ontvangst van een inspraakreactie, binnen een week enige tientallen meldingen kwamen van mensen die zeiden nooit een inspraakreactie te hebben ingediend...

Als speurende kwam er steeds meer aan het licht. Niet alleen waren er buiten medeweten van de betrokkenen handtekeningen "gerecycled", ook bleken handtekeningen 2-4 dubbel te zijn ingediend en meer dan 100 mensen waren niet bekend in de gemeentelijke basisadministratie.

Reden genoeg voor GroenLinks om de zaak naar buiten te brengen. Onderstaand het persbericht dat op 20 november aan de diverse locale media verstuurd is. Inmiddels heeft met name het AD er ruim aandacht aan besteed. De betreffende artikelen zijn te vinden op de website van het AD: www.ad.nl/utrecht/oost

Lees verder

GroenLinks steekt handen uit de mouwen

Op 4 november was het nationale Natuurwerkdag. Op tal van plaatsen waren vrijwilligers actief t.b.v. de natuur. GroenLinksZeist toog naar Den Dolder, waar op het terrein van Altrecht de handen flink uit de mouwen gestoken werden.

Lees verder

Raadsbrede motie vraagt om Groene Vliegbasis

Tijdens de raadsvergadering van 6 november is er een raadsbreed gesteunde motie, waarvan GroenLinks mede-initiatiefnemer was, aangenomen. Deze motie stelt dat het ULI-advies de belangrijkste leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de vliegbasis is. Dat betekent dat de basis zoveel mogelijk groen moet blijven en omgevormd tot een Nationaal Vredespark, waarbij natuur voorop staat, er alleen huizenbouw kan plaatsvinden buiten de bestaande hekken en dat er gezocht moet worden naar nationale financiering. Aan het het college wordt gevraagd om met deze uitspraak de boer op te gaan. Vooral richting gemeente Soest, Rijk en Provincie.

Onderstaand de volledige tekst van de motie.

Lees verder