Mijn naam is Noureddine El Mansouri (betekenis: Het licht van het geloof, de overwinnaar) en woon 21 jaar in Zeist. Ik ben geboren in de regio Taza in Marokko en op 3 jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Mijn opa kwam in de jaren 60 naar Zeist en woonde in de pensions op de dr. Schaepmanlaan.

Naast mijn raadswerk heb ik een fulltime job als auditor. In 2013 woonde ik de workshop bij die de burgemeester organiseerde voor aankomende raadsleden. Hier ben ik in contact gekomen met het raadswerk. Ik ben vanaf 2013 tot en met 2018 lid geweest van het CDA en heb tevens in de raad gezeten voor het CDA. Bij nader inzien ben ik tot de conclusie gekomen dat de rechtse koers die het CDA bewandelde en in mijn ogen nog steeds bewandelt niet mijn koers is. Ik miste de solidariteit naar kwetsbare groepen en het rentmeesterschap/de duurzaamheid. Zo ben ik lid geworden van GroenLinks en ben ik sinds eind 2018 buitengewoon Raadslid voor GroenLinks. Ik voel me thuis bij deze actieve beweging met mensen die de mouwen opstropen en zich inzetten voor de idealen van GroenLinks. 

Met veel plezier woon ik in Zeist-West. Deze wijk heeft  de laatste jaren veel aandacht gekregen van de gemeente. Zo zijn  de portiekflatten uit de jaren 50 gesloopt en is er een mooie nieuwe wijk voor in de plaats gekomen die  nog steeds in ontwikkeling is. Dit mag van mij overigens wel wat sneller gaan. 

Waar ik trots op ben en waar we met zijn allen trots op mogen zijn in Zeist is de Motie Zwem Diploma A (zwemvaardigheid) voor kinderen in Zeist. Voorheen was het voor sommige kinderen onmogelijk om naar zwemles te gaan omdat dit te duur is voor ouders met een laag inkomen. Ik heb een motie opgesteld en het college opgeroepen om het zwemmen mogelijk te maken voor deze groep kinderen. Deze motie had voldoende draagkracht binnen de gemeenteraad en is unaniem aangenomen zodat het voor ieder kind mogelijk is in Zeist om zwemdiploma A te halen. Het inkomen van de ouders mag geen belemmering meer zijn. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet men contact opnemen met het Zwembad. Andere gemeenten uit de regio hebben dit ook overgenomen.(Gemeente De Bilt bijv.).
Ik heb me de afgelopen jaren ingezet in de politiek voor:

 • Oplossingen Afvalproblemen in bepaalde wijken;
 • Stankoverlast van rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 • Behoud eigen identiteit, kleinere sportverenigingen;
 • Financiën van Zeist in de auditcommissie.

Voor de komende periode wil ik me inzetten voor de volgende onderwerpen:

 • Armoedebeleid, dit moet mijns inziens beter, armoede moeten we de komende jaren verlagen in Zeist;
 • De geld terug regeling (GTR) moet geïndexeerd worden en gehandhaafd blijven;
 • Ik wil nagaan of de ZeistPas welke in het verleden is afgeschaft terug kan komen in verbeterde vorm, namelijk als U-pas of verbeterde pas die alleen verkrijgbaar is voor de mensen tot een inkomen van 130%;
 • Jeugdzorg, vele uitdagingen voor de gemeente in de toekomst;
 • Inzetten voor gelijke kansen op stageplekken voor studenten met minder kansen als gevolg van hun achtergrond;
 • Opkomen voor diversiteit in de samenleving en minderheden, mensen die minder snel de weg naar het gemeentehuis kunnen vinden.
 • Financiën van Zeist in de auditcommissie.

Het betreft geen limitatieve lijst.

Met hartelijke groet Noureddine El Mansouri.