Slotlaan Zeist
GroenLinks Zeist

Autovrije Slotlaan

GroenLinks is voorstander van een leefbaar en aantrekkelijk centrum, goed bereikbaar voor iedereen, waar bewoners in gezonde lucht op een aangename manier kunnen recreëren en winkelen. Het centrum blijft voor de auto bereikbaar, maar er dwars doorheen rijden is straks niet meer mogelijk. Een autovrije Slotlaan vormt de kern van ons plan.

  • De Slotlaan wordt een verblijfsgebied met alleen ruimte voor langzaam verkeer.
  • Het busstation blijft alleen toegankelijk voor bussen.
  • Wij zorgen dat omliggende straten niet kunnen worden gebruikt als doorgaande routes.
  • Bij de inrichting van straten en pleinen staat de veiligheid en voorrang van voetgangers en fietsers voorop én de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
  • Wij gaan met alle belanghebbenden werken aan een compact, toekomstbestendig en economisch gezond winkelgebied.