Biodiversiteit

De biodiversiteit gaat GroenLinks aan het hart. Om duidelijke doelen voor biodiversiteit te kunnen bepalen en te behalen is het van belang om een eenduidige wijze van meting te hebben. De gemeentelijke duurzaamheidsindex beschrijft wel de index voor natuur maar geen specifieke index voor biodiversiteit. GroenLinks neemt het initiatief om in samenwerking met Vogelbescherming en andere lokale natuurliefhebbende organisaties een voor onze gemeente relevante index op te stellen en deze te gebruiken om jaarlijks de biodiversiteit te meten. Verder wil GroenLinks zich door diezelfde organisaties laten adviseren aangaande te nemen maatregelen om de biodiversiteit te verhogen.