Bomenfonds

Een GroenLinks-wethouder heeft destijds de aanzet gegeven tot het instellen van een bomenfonds ter vervanging van de laanbomen als deze aan het eind van hun levensduur zijn. Daar was namelijk niet in voorzien. Inmiddels is dit fonds groeiende, maar wat GroenLinks betreft mag daar nog een tandje bij. Bij vervanging of aanleg van nieuw groen moet worden gekozen voor inheemse soorten die de aanwezige natuurwaarden versterken. Wij willen het groenbeheer afstemmen op de aanwezige natuurwaarden. Ook de partners en uitvoerders moeten daarvan doordrongen zijn.