Centrum Zeist

Nu de economie weer aantrekt, krijgt de detailhandel een beetje lucht. Maar de structurele tendens van winkelen op straat naar online winkelen zet onverminderd door. Dat betekent aanhoudende leegstand op allerlei plaatsen in het centrum van Zeist. Dit geeft een troosteloze indruk en is niet goed voor het economisch klimaat. Bovendien kunnen leegstaande panden uitstekend worden ingezet om de woningnood te verlichten. GroenLinks wil met alle partijen in het centrum werken aan een compact en toekomstbestendig winkelgebied.