Circulaire economie

Het scheiden van grondstoffen is in de achterliggende jaren verbeterd, maar GroenLinks wil dat hier nog een aantal slagen gemaakt wordt. Zo willen we dat het restafval verder wordt teruggedrongen en dat de inwoners gestimuleerd worden om optimaal te scheiden. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het voorkomen van afval, zoals de huidige overdaad aan verpakkingsmateriaal. Het is belangrijk dat goede voorbeelden gepromoot worden. GroenLinks pleit voor een continue campagne gericht op gedragsverandering.

De dienstverlening van de gemeente zou zoveel mogelijk digitaal moeten plaatsvinden, maar daarbij rekening houdend dat niet iedereen beschikt over de middelen daartoe. In de keuze van ICT-servers moet het energiegebruik van de server worden betrokken. Daar zijn namelijk grote verschillen in waarneembaar.