Discriminatie

We bestrijden discriminatie en artikel 1 van de Grondwet staat voor ons hoog in het vaandel. Zo is er op initiatief van GroenLinks een motie ingediend om artikel 1 van de Grondwet permanent te tonen op het gemeentehuis, welke is aangenomen. Dat heeft ertoe geleid dat nu artikel 1 zichtbaar is in de raadszalen en in de hal van het gemeentehuis.

In Zeist wonen circa 150 verschillende nationaliteiten bij elkaar, vooral in Vollenhoven en Zeist-West. Discriminatie kan een rol spelen in het toegangsbeleid van uitgaansgelegenheden of bij sportverenigingen. GroenLinks is alert op dergelijke signalen en zal indien nodig hier aandacht voor vragen.
GroenLinks blijft ook alert op signalen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Denk daarbij onder meer aan discriminatie op afkomst en op leeftijd. De gemeente kan bij eigen vacatures gebruik maken van anoniem solliciteren en kan ook bedrijven en andere instellingen stimuleren dit te doen.