Doe-democratie

De ultieme vorm van burgerparticipatie is de zogenaamde doe-democratie. In de zorgsector zien we dit bijvoorbeeld in de Right to Challenge. Dit is een uit Engeland overgewaaid begrip en het betekent het recht van inwoners om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving. Bewoners kunnen met elkaar zeggen: “wij kunnen het zelf en we kunnen het beter”. Dit geeft burgers de mogelijkheid om hun eigen leven op hun eigen wijze in te richten en bovendien vergroot het de sociale cohesie van een wijk of buurt. Dit kan in de zorgsector, maar denk ook aan bijvoorbeeld het samen onderhouden van een buurthuis of gemeenteplantsoen.

GroenLinks wil dat bewoners het recht krijgen om dergelijke voorstellen te doen en de garantie krijgen dat ze worden besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad kan natuurlijk anders beslissen, als dit in het publieke belang is. Bijvoorbeeld als het zelf onderhouden van het plantsoen ertoe leidt dat het onderhoud op andere plekken duurder wordt.