Duurzame gemeente

Op 4 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de Brede Milieuvisie vastgesteld. Deze visie begint met een wensdroom die GroenLinks aanspreekt: klimaat- en energieneutraal in 2030 met alleen hernieuwbare energie, een circulaire economie, herstel van de ecologische relaties en een schone lucht en bodem. In januari 2017 is hiervoor het uitvoeringsplan vastgesteld. GroenLinks vindt dit uitvoeringsplan op een aantal punten niet ambitieus genoeg. Met dit plan gaat die mooie wensdroom geen realiteit worden. Als het aan ons ligt, schakelen we nog een paar tandjes bij. Ook in de overtuiging dat duurzaamheid en economie heel goed samengaan.

De Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI) laat in een oogopslag zien hoe duurzaam een gemeente is. En waar de mogelijkheden liggen om (met elkaar) te werken aan een echt duurzame gemeente. Iedereen kan hieraan een steentje bijdragen.

GroenLinks beschouwt de GDI als een nuttig instrument om de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid te meten en een competitief element heeft wellicht ook effect.

Momenteel scoort Zeist, binnen het thema milieu en energie, al hoog (boven het landelijk gemiddelde) op de indicatoren natuur, afvalscheiding, energiebesparing woningen en vervoer. Voor de komende periode is meer focus nodig op CO2-uitstoot en energiegebruik woningen, hernieuwbare energie, water en lucht.