Voedselbank
Voedselbank

Eerlijk delen

Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De regering verhoogt de btw en verlaagt de dividendbelasting. Dat is oneerlijk en kan anders. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, in Nederland en in Zeist.

  • Wij bestrijden armoede met behulp van eenvoudige en ruimhartige minimaregelingen en een soepele schuldsanering.
  • We zorgen voor passende en betaalbare woonruimte voor mensen met een laag inkomen.
  • Wie van bijstand naar werk gaat moet er ook financieel op vooruit gaan.
  • We zorgen voor gelijke kansen voor iedereen op werk, onderwijs, sport, cultuur en zorg.
  • Eerlijke kans voor iedere jongere op een stageplek.
  • Goede toegankelijkheid van openbare ruimte en voorzieningen voor mensen met een beperking.
  • Budget en begeleiding voor scholen van laaggeletterden.