• Wij bestrijden armoede met behulp van eenvoudige en ruimhartige minimaregelingen en een soepele schuldsanering.
  • We zorgen voor passende en betaalbare woonruimte voor mensen met een laag inkomen.
  • Wie van bijstand naar werk gaat moet er ook financieel op vooruit gaan.
  • We zorgen voor gelijke kansen voor iedereen op werk, onderwijs, sport, cultuur en zorg.
  • Eerlijke kans voor iedere jongere op een stageplek.
  • Goede toegankelijkheid van openbare ruimte en voorzieningen voor mensen met een beperking.
  • Budget en begeleiding voor scholen van laaggeletterden.