Elektrisch rijden

GroenLinks is een voorstander van elektrisch rijden aangezien dit goed is voor de luchtkwaliteit (minder fijnstof) en bijdraagt aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Optimaal hierbij is de situatie waarbij lokaal opgewekte groene energie gebruikt wordt en er voldoende laadpalen zijn voor fietsen, openbaar vervoer en auto’s.

Wij stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s. Zeist beschikt daarom over vier jaar over een netwerk van elektrische auto-oplaadpunten. De daar gebruikte elektriciteit is uiteraard opgewekt met zon- of windenergie. Het gehele gemeentelijke wagenpark (vuilniswagens, milieubeheer, auto’s voor het college van B&W, veegwagens et cetera) gaat over op elektrisch rijden. Dit wagenpark doet tevens dienst als reservoir voor de stroom die opgewekt is met gemeentelijke zonnepanelen. Hierbij wordt het overschot aan door zonnepanelen opgewekte stroom opgeslagen in de batterijen van de voertuigen die op dat moment aan een oplaadpunt hangen. 

Ook is GroenLinks voorstander van de (elektrische) fiets als vervanger van de auto. We willen dat dit gestimuleerd wordt middels (openbare) laadpalen voor elektrische fietsen. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. We moedigen het ‘autodelen’ aan door het aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s uit te breiden. Met voorrang voor elektrische auto’s, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. 

GroenLinks wil bedrijven met een koeriersdienst stimuleren om over te stappen op elektrische voertuigen.