Emancipatie

Iedereen moet mee kunnen doen. GroenLinks investeert in het bestrijden van achterstanden en ongelijkheid. We nemen onnodige barrières tussen kinderen en kansen weg. Zo introduceerden we het Kindpakket. Dit samenhangende pakket van sport, cultuur, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten geeft kinderen die in armoede leven de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te groeien. Zie ook het onderwerp ‘Toegang tot sport, cultuur en informatie’ in het hoofdstuk ‘Zorg voor mensen’.

Ook de zogenaamde maatjesprojecten steunen wij van harte. Dit zijn projecten waarbij vrijwilligers aan deelnemers sociaal-emotionele steun bieden, doen aan eenzaamheidsbestrijding, iemand uit een isolement halen of helpen met opvoeding, taal of administratie. Wij zetten liever mensen in hun kracht dan dat we continu de nadruk leggen op wat niet goed gaat.