Financiën

Zeist is al jarenlang de financieel sterkste gemeente van de provincie en de reserves (het weerstandsvermogen) liggen ver boven het landelijk gemiddelde. GroenLinks is voor een goed financieel beleid (het gaat immers om gemeenschapsgeld) maar Zeist hoeft niet altijd het braafste jongetje van de klas te zijn. Daarom hoeft het nog verder omhoog brengen van het weerstandsvermogen geen doel op zich te zijn. Zeist staat er financieel goed voor en het geld dat overblijft, kan beter gebruikt worden voor noodzakelijke investeringen in kansen voor mensen, duurzaamheid en verbetering van voorzieningen en infrastructuur.

In de afgelopen jaren is de onroerendezaakbelasting (OZB) in Zeist verlaagd. Dit terwijl Zeist al een lage belastingdruk had ten opzichte van andere gemeenten. Het financiële effect van deze verlaging is per huishouden maar heel beperkt en geldt voor een kleine groep inwoners. Mede hierom was GroenLinks tegen deze verlaging. Bij elkaar gaat het om enige tonnen per jaar, waar maatschappelijk wenselijke zaken door gefinancierd hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld een versnelling van het duurzaamheidsprogramma, een eerdere aanpassing van het minimabeleid en het aanpakken van achterstallig onderhoud van wegen, fietspaden en groen.

In de komende periode wil GroenLinks onderzoeken of het mogelijk is om deze verlaging terug te draaien en weer op het oude niveau te brengen. Er zijn genoeg zaken die nog om geld vragen. Zo gaat de zittende coalitie er blijkbaar van uit dat de operatie om Zeist in 2030 klimaatneutraal te maken geen extra geld kost. GroenLinks gelooft dat niet: het zal nog een hele opgave worden om dat voor elkaar te krijgen, óók financieel.