Groene Economie

Het aantrekken van “groene” bedrijven en -bedrijvigheid past bij de ambities die Zeist heeft. Tal van groene instellingen zitten al in Zeist, zoals Triodos, WNF en Vogelbescherming.

Door de ambities die er zijn met betrekking tot de energietransitie kan het ook aantrekkelijk zijn voor bedrijven die dit soort werk uitvoeren om zich te vestigen in Zeist. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Zeker als er afspraken gemaakt kunnen worden met lokale opleidingen voor stage- of werkervaringsplaatsen. 

Een goed idee dat ook juist voor een lommerrijke gemeente als Zeist geschikt kan zijn is het zogenaamde delen van zonnepanelen. Hierbij wordt een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd op daarvoor geschikte gebouwen (bijvoorbeeld platte daken op bedrijventerreinen) waarbij het investeringsbedrag via crowdfunding bijeen gebracht wordt. De waarde van de zonne-energieopbrengst wordt vervolgens afgetrokken van de energierekening van de deelnemer. GroenLinks zet zich in om in Zeist projecten voor het delen van zonnepanelen van de grond te krijgen waarbij lokale bedrijven met platte daken gestimuleerd worden om samen met lokale installatiebedrijven zonne-energie beschikbaar te maken voor inwoners van Zeist die niet in staat dit met eigen zonnepanelen te doen.

Zeist is ook een prima plek voor groen toerisme. Te midden van de bossen, grenzend aan Kromme Rijngebied en Heuvelrug. Een paar landelijke fiets- en wandelroutes lopen door of langs Zeist. Daar wordt veel te weinig lokaal op ingespeeld. Volgens GroenLinks zou er ook ruimte moeten zijn voor een kleinschalige kampeervoorziening voor fiets- of wandel toeristen.