Hart van de Heuvelrug

Zeist maakt deel uit van Hart van de Heuvelrug: een uitruilprogramma tussen “rode” en “groene” gebieden. Het doel hiervan is de groene gebieden te versterken en aaneen te sluiten en daarbij de rode gebieden als financiële drager te laten zijn. GroenLinks heeft altijd kritisch tegenover dit programma gestaan, want deze wijze van uitruil heeft ook zijn nadelen. Inmiddels maakt ook de voormalige Vliegbasis Soesterberg deel uit van het programma. GroenLinks zal er sterk op toezien dat de natuurwaarden daar niet worden aangetast door eventuele woningbouw. Desnoods voeren we (een deel van) het bouwprogramma niet uit en nemen we daarvoor de financiële consequenties.