Kandidaten Huis ter Heide en Bosch en Duin

Huis ter Heide en Bosch en Duin

Dit zijn onze speerpunten voor Huis ter Heide en Bosch en Duin:

  • Geen Houtenergiecentrale (HES) in Huis ter Heide;
  • In plaats hiervan duurzame energieoplossingen die wel bij Zeist passen, zoals zonnepanelen op daken van huizen;
  • Luchtkwaliteit verbeteren door het verlagen en het handhaven van de maximumsnelheid op de A28;
  • Behoud en beter onderhoud van het aanwezige groen;
  • Tegengaan van sluipverkeer door Huis ter Heide en Bosch en Duin;
  • Zo min mogelijk nieuwbouw op de vliegbasis, maar als er toch gebouwd wordt, dan ook voor de lagere inkomens;
  • De vernieuwing van Beukbergen is dankzij een goede samenwerking geslaagd en de veiligheid is er verhoogd. Deze aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere renovatieprojecten;
  • Zodra het militair hospitaal in het Wallaerd Sacrékamp een andere bestemming krijgt, moet dit in nauw overleg met omwonenden en bewonersvereniging worden aangepakt.