Inleiding

In dit verkiezingsprogramma geeft GroenLinks aan waarop ze in de komende periode wil inzetten. Ambitie daarbij is ook om terug te keren in het college. Dat betekent dat we nóg meer steun van de kiezer nodig hebben bij de verkiezingen. Wij zetten in op 5 zetels in de gemeenteraad op basis van onderstaand programma. 

In de periode 2006 -2014 maakte GroenLinks deel uit van het college van B&W van Zeist. Dat hebben we niet slecht gedaan; de kiezer beloonde ons immers met onze hoogste verkiezingsuitslag ooit. In 2014 kwam GroenLinks desondanks in de oppositie terecht. 

GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie het beleid van het college kritisch gevolgd. Een flink deel van de agenda van het huidige college gaf uitvoering aan beleid dat in de periode daarvoor -dus toen met GroenLinks- al was ingezet. Voorbeelden hiervan zijn het bomenfonds ter vervanging van de laanbomen, de verbetering van het armoedebeleid, het duurzaamheids- en klimaatbeleid en het veiliger maken van de schoolroutes.

Maar als het aan GroenLinks had gelegen was een aantal zaken veel voortvarender aangepakt. De investeringen op het vlak van duurzaamheid mogen groter, de toegankelijkheid van voorzieningen voor iedereen kan beter en de maatschappelijke kloof in de samenleving moet gedicht.

Verandering is noodzakelijk. Met name het klimaat- en energieprobleem vraagt om een doortastend beleid van de overheid. Domweg omdat we ons niet kunnen veroorloven om nog langer te wachten met écht doorpakken. Het roer moet rigoureus om willen we onze planeet nog leefbaar houden voor onze kinderen en toekomstige generaties.

Ons verkiezingsprogramma kent de volgende kernpunten:

  • Niet bouwen in het groen. Alleen duurzaam en klimaatneutraal bouwen;
  • Minder bureaucratie, maar wél goede regels om kwetsbare mensen, natuur, landschap en cultureel erfgoed te beschermen;
  • Iedereen heeft de mogelijkheid mee te doen en zich te ontwikkelen;
  • Solidariteit en bestrijding van de maatschappelijke tweedeling;
  • Groene economie, goed voor klimaat, milieu én werkgelegenheid;
  • Klimaat: het roer moet rigoureus om;
  • Vluchtelingen zijn welkom in Zeist en kunnen vanaf dag 1 meedoen;
  • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers en verbetering van het openbaar vervoer.