Kandidaten Kerckebosch en Hoge Dennen

Kerckebosch en Hoge Dennen

Dit zijn onze speerpunten voor Kerckebosch en Hoge Dennen:

  • Snelheidsremmende maatregelen op de 30 km-wegen;
  • Meer sociale huurwoningen en woningen met een gemiddelde huur;
  • Huurders helpen bij het opkomen voor hun huurdersbelangen;
  • De eigenaar van het winkelcentrum Hoog Kanje bewegen om zijn eigendom versneld op te knappen;
  • Het bewonersinitiatief voor de duurzame renovatie van flat 11 ondersteunen en als voorbeeld nemen voor andere renovaties;
  • Hoge Dennen loopt in duurzame huizen achter op Kerckebosch. In samenwerking met Mijn Groene Huis de bewoners van Hoge Dennen helpen met de verduurzaming van hun huizen;
  • Capaciteit van de basisscholen aanpassen aan het groeiend aantal kinderen, zodat zij in hun eigen wijk naar school kunnen;
  • Verspreid in de wijk meer speelterreinen en speeltoestellen voor kinderen aanleggen;
  • Het aantal laadpalen aanpassen aan het groeiend aantal elektrische auto’s.