• Vanaf nu worden er alleen nog maar energieneutrale woningen en bedrijfspanden gebouwd, binnen de bebouwde omgeving.
  • We maken alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal en maken scherpere afspraken met woningcorporaties over verduurzaming van hun woningbestand.
  • We initiëren en stimuleren de aanleg van zonnepanelen op grote daken en de plaatsing van windmolens waar deze de minste overlast veroorzaken.
  • We leggen voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen aan, voorzien van schone elektriciteit.
  • We gaan voeren campagnes om afval te verminderen, het verstenen van tuinen tegen te gaan en regenwater van het riool af te koppelen. 
  • We zoeken naar innovatieve methoden om CO2 op te vangen, zoals het gebruik van het mineraal olivijn als strooizout.

Voortgang van dit standpunt: