GroenLinks Zeist

Klimaat en Energie

Wat we nu doen of laten, raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest ervoor klimaatverandering hard aan te pakken. We kiezen voor een groene en schone gemeente. We zorgen voor schone lucht in onze straten en stimuleren duurzame energie.

  • Vanaf nu worden er alleen nog maar energieneutrale woningen en bedrijfspanden gebouwd, binnen de bebouwde omgeving.
  • We maken alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal en maken scherpere afspraken met woningcorporaties over verduurzaming van hun woningbestand.
  • We initiëren en stimuleren de aanleg van zonnepanelen op grote daken en de plaatsing van windmolens waar deze de minste overlast veroorzaken.
  • We leggen voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen aan, voorzien van schone elektriciteit.
  • We gaan voeren campagnes om afval te verminderen, het verstenen van tuinen tegen te gaan en regenwater van het riool af te koppelen. 
  • We zoeken naar innovatieve methoden om CO2 op te vangen, zoals het gebruik van het mineraal olivijn als strooizout.

Voortgang van dit standpunt: