Kandidaten Lyceumkwartier

Lyceumkwartier

Dit zijn onze speerpunten voor het Lyceumkwartier:

  • Behoud van het groene karakter van de wijk: voor iedere gekapte boom moet er een in de wijk teruggeplant worden;
  • Weren van doorgaand verkeer en sluipverkeer door de wijk;
  • Daar waar (school)kinderen gevaar lopen, passende verkeersmaatregelen nemen;
  • Verbeteren van de luchtkwaliteit door het verlagen van de snelheid op de A28;
  • Bewustwording over de luchtvervuiling door hout gestookte kachels en open haarden;
  • Stimuleren duurzaamheid door het promoten van zonnepanelen en het isoleren van woningen;
  • Verkennen mogelijkheden om oudere bewoners in de wijk te laten wonen. Bijvoorbeeld door - op beperkte schaal en goed ingepast in de omgeving - nieuwe appartementen toe te staan;
  • Het in samenspraak met de bewoners opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor de buitenruimte;
  • Bewoners ondersteunen bij het opstellen van een wijkvisie.