Mantelzorg

Mantelzorg is vaak een probleem voor mensen. Lange reistijden in combinatie met werk en gezin maken het vaak moeilijk. GroenLinks vindt dat het persoonsgebonden budget (PGB) ook aan mantelzorg moet kunnen worden besteed. Bij inwonende kinderen die mantelzorg geven wordt momenteel op de uitkering gekort; dit zou niet moeten gebeuren. GroenLinks is voor investeren in en belonen van vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat in beide groepen vrouwen oververtegenwoordigd zijn, moeten we in de gaten houden in hoeverre de (arbeids)emancipatie van vrouwen hier niet onder lijdt.