Na het leven

GroenLinks is trots op de mooie gemeentelijke begraafplaats. Veel Zeistenaren vinden daar hun laatste rustplaats. In de komende tijd zal op de begraafplaats een kleinschalig crematorium komen. GroenLinks is daar een groot voorstander van: dit maakt het mogelijk om het begraven in Zeist betaalbaar te houden en mensen die kiezen voor cremeren kunnen dit “dicht bij huis’ laten plaatsvinden.

Ook wil GroenLinks graag dat islamitisch begraven mogelijk wordt op de begraafplaats. Steeds meer moslims kiezen ervoor na hun dood in Nederland begraven te worden. Daarbij wordt het punt van eeuwigdurende rust minder belangrijk. Richting Mekka gesitueerde graven kunnen vrij makkelijk gereserveerd worden voor islamitische Zeistenaren.

GroenLinks wil ook graag een natuurbegraafplaats in Zeist. Steeds meer mensen kiezen voor deze vorm van begraven worden, waarbij je als het ware na je dood opgenomen wordt in de natuurlijke kringloop. In de komende tijd worden de mogelijkheden in de nabijheid van de bestaande begraafplaats onderzocht.