Natuurnetwerk Nederland

Zeist is omgeven door waardevolle EHS (Ecologische Hoofdstructuur)-gebieden . Deze dienen gerespecteerd en verder versterkt te worden. Rond (en deels door) Zeist liggen ook een paar belangrijke ecologische verbindingsroutes. Daar geldt hetzelfde voor: natuur niet als sluitpost, maar als uitgangswaarde.

GroenLinks heeft zich verzet tegen het faciliteren van een kanoroute door het kwetsbare natuurgebied tussen Zeist en de Kromme Rijn. Juist in dit gebied bevindt zich een aantal rustgebieden voor het (ree-)wild die we niet willen verstoren. Varen kan prima in de buurt op de Kromme Rijn en wellicht straks op de Slotvijver.