Openbare ruimte

Het centrum van Zeist is flink op de schop gegaan. Het Marktplein en de Slotlaan zijn volledig nieuw ingericht. Tegelijkertijd is er een flink achterstallig onderhoud op een aantal andere plaatsen in Zeist. Op sommige plaatsen zijn de stoepen vergrast en vertonen wegen en fietspaden flinke gaten en andere gebreken. Op andere plaatsen belemmert overhangend openbaar groen de doorgang voor mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen. De trottoirs in Zeist-West verkeren in een slechte staat. In een aantal boomrijke lanen zijn de putten chronisch verstopt. Een van de bijkomstigheden van een groene gemeente is dat er blad- en wortelproblemen kunnen ontstaan in wegen en riolen. Daar moet meer en structureel onderhoud plaatsvinden. Ecologisch beheer en zorgvuldig maaien versterken de biodiversiteit. Ecologisch beheer vraagt wel om vaker schoffelen en wieden van onkruid in buurten waar het snel groeit, zoals in Zeist-West.