Passende zorg

Mensen met een beperking of een chronisch of psychosociaal probleem ontvangen de zorg en ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt om met de samenleving mee te kunnen blijven doen en om thuis te kunnen blijven wonen. Zorg heeft een doel en iedereen hoort erbij. Wij willen een inclusieve samenleving. Vanaf het allereerste contact met de gemeente en professionals worden familie en/of vrienden bij de hulpvraag betrokken. De kennis en het commitment van bekenden bij het bepalen van vervolgstappen is van hele grote waarde. GroenLinks wil een persoonsgebonden budget (PGB) bij intensieve zorgvragen.

GroenLinks wil een rechtvaardige eigen financiële bijdrage. Een eigen financiële bijdrage maakt mensen bewust van de kosten en de waarde van de (huishoudelijke) zorg die ze ontvangen. De gemeente vraagt waar dat wettelijk is toegestaan een passende inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor (huishoudelijke) zorg en voor het aanpassen van een woning. Een eigen bijdrage hoeft echter niet altijd financieel te zijn, maar kan ook in natura worden betaald. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen: ‘Waarin ben jij goed en kun je ons daarmee helpen?’. Voor GroenLinks is dit altijd een open vraag en niet iets wat is af te dwingen. Wel willen we mensen prikkelen, uitdagen en stimuleren, zodat zij zelf graag willen participeren en bijdragen aan onze gemeente. De stapeling van eigen bijdragen blijft een belangrijk aandachtspunt.

Tevens mag de eigen bijdrage nooit een reden zijn om zorg niet te vragen. GroenLinks stelt daarom voor om de eigen bijdrage voor dagbesteding en individuele en groepsbegeleiding af te schaffen, omdat uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen de eigen bijdrage voor deze ondersteuning vaak niet kunnen betalen en dus gaan “zorgmijden”. Daarmee ontstaan er nieuwe problemen die soms grotere interventies vragen dan wanneer de reguliere ondersteuning was gegeven. De groep die de zorg die ze nodig heeft niet kan betalen, krijgt het vergoed van de gemeente. Dat geldt collectief voor de groep die onder de (130) procent van de bijstandsnorm valt. Boven die norm is maatwerk altijd mogelijk.