GroenLinks Zeist

Patijnpark en Dichtersbuurt

Dit zijn onze speerpunten voor Patijnpark, Dichtersbuurt, Utrechtseweg en Warande:

 • Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op oversteekplaatsen Panweg en Schaerweijdelaan verhogen;
 • Proef met eigen wijkbudget voor vereniging Bewoners Belangen Dichterbij (BBD);
 • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen;
 • Leegstaande kantoorpanden herbestemmen voor woningen en duurzame bedrijven;
 • Afspraken met woningcorporaties over isoleren en verduurzamen woningen;
 • Het vergroenen van de openbare ruimte en bewoners stimuleren om hetzelfde met hun tuin te doen;
 • Openbaar vervoer behouden en indien mogelijk verbeteren;
 • Meer speelplekken voor kinderen;
 • Vaker legen van ondergrondse afvalcontainers ter beperking zwerfvuil en overlast;
 • Bij de Warande meer papiercontainers en vaker het grof vuil ophalen;
 • Verlichting rondom Warandeflat verbeteren.