Regelarme bijstand

Een minimum bestaanszekerheid is nodig om verder te komen door bijvoorbeeld eerst te zorgen dat geldproblemen onder controle zijn. GroenLinks vindt dat hier geen tegenprestaties bij horen. Het heeft pas zin om vanuit een stabiele situatie betaald werk te zoeken. Onder aan de streep moet je meer overhouden als je uit de bijstand naar werk gaat.

Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de sociale dienst: een eigen coach die zorgt voor ‘dienstverlening op maat’. GroenLinks wil geen onnodige bureaucratie voor uitkeringsgerechtigden en dus ook minder controlelast voor ambtenaren van de sociale dienst. Medewerkers van de sociale dienst (en ook van het sociale wijkteam) beoordelen aanvragen voor een uitkering niet alleen op basis van wettelijke richtlijnen, maar krijgen de ruimte binnen de bijzondere bijstand om rekening te houden met de specifieke situatie van de cliënt. 

Schulden zijn soms een obstakel die alle verdere hulp in de weg staat. Het gebeurt regelmatig dat bepaalde groepen mensen niet worden toegelaten tot schuldhulpverlening en dat hun toch al problematische schulden nog verder oplopen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om jongeren, ondernemers en mensen met niet-saneerbare boetes. GroenLinks wil dat schuldhulpverlening voor iedereen toegankelijk is en dus moet voor ieder specifiek geval gekeken worden hoe iemand toch kan worden toegelaten.

Ook de hoogte van de huur en het scheefwonen zijn voor groepen Zeistenaren een grote zorg en de reden dat er schulden ontstaan. GroenLinks heeft voor een goede en degelijke bestaanszekerheid gepleit: huur, gas, water en elektriciteit en de zorgverzekering zijn basisvoorzieningen waar iemand geen schuld door mag opbouwen. GroenLinks vindt dat hier maatwerk en compensatie gegeven moet worden.

Ook wil GroenLinks dat er met woningcorporaties in gesprek gegaan wordt en de huren verlaagd worden waar deze schulden en problemen veroorzaken voor mensen. 

GroenLinks heeft een motie ingediend voor een regelarme bijstand. Die is aangenomen. Zeist is aangesloten bij een pilot in Utrecht per mei 2017. De pilot wordt bij het schrijven van dit programma nog niet uitgevoerd want het Rijk moet hiervoor nog toestemming geven. Zodra de pilot is afgerond wil GroenLinks verder met de uitkomsten.